Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Ανακοίνωση 25/5/2018

Οι φοιτητές που ασκήθηκαν στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας ΙΙΙ κατά το εαρινό εξάμηνο οφείλουν να παραδώσουν τα τετράδια με συμπληρωμένες τις ασκήσεις μέχρι την Παρασκευή πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις ασκήσεις Φυσικοχημείας ΙΙ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην εξέταση της περιόδου Ιουνίου και θα υποχρεωθούν να επαναλάβουν τις εργαστηριακές ασκήσεις σε άλλο ακαδημαϊκό έτος.

Γενικές πληροφορίες

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος των μαθημάτων Φυσικοχημείας ΙΙ και ΙΙΙ. Σε κάθε εξάμηνο εκτελούνται 10 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα κάθε φορά από άλλους φοιτητές οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώνουν τις εκκρεμότητές τους στην Φυσικοχημεία ΙΙ, δηλ. δεν έχουν εκτελέσει και τις 10 εργαστηριακές ασκήσεις ή δεν έχουν παραδώσει τετράδιο με ολοκληρωμένες τις ασκήσεις αυτές, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας ΙΙ ούτε να συνεχίσουν στο επόμενο εξάμηνο στις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙΙ.
Μέχρι 2 απουσίες από εργαστηριακές ασκήσεις μπορούν να αναπληρωθούν ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό του Εργαστηρίου. Περισσότερες απουσίες δεν αναπληρώνονται και απαιτείται επανάληψη όλων των ασκήσεων σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι ίδιες προϋποθέσεις για ολοκλήρωση ισχύουν για την Φυσικοχημεία ΙΙΙ. Αναλυτικά ο Κανονισμός του Εργαστηρίου.

Σε κάθε εργαστηριακή ημέρα όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν μελετήσει την σύντομη θεωρία και τις οδηγίες εκτελέσεως (βλ. παρακάτω) της ασκήσεως που αναγράφεται στο πρόγραμμα του καθενός και να έχουν απαντήσει επιτυχώς τις συναφείς ερωτήσεις (βλ. ακόμη πιο κάτω "Εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας").

Κάθε Πέμπτη στις 13:00 ή στις 14:00 στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 πραγματοποιείται φροντιστήριο το οποίο καλύπτει κάθε μια από τις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙ ή ΙΙΙ αντίστοιχα.

Όσοι φοιτητές παλαιότερων ετών έχουν εκκρεμότητα με εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο.

Στις επόμενες ιστοσελίδες θα βρείτε γενικές οδηγίες και συστηματικές υποδείξεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις.

514E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας II
614E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας III
Μπορείτε να ασκηθείτε από το βιβλίου του Ν. Α. Κατσάνου επί των ασκήσεων 21 - 28 του κεφαλαίου 6. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 6 του κεφαλαίου 8.

Χρήσιμα στοιχεία