Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Γενικές πληροφορίες

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος των μαθημάτων Φυσικοχημεία ΙΙ Πρακτικά και Φυσικοχημεία ΙΙΙ Πρακτικά. Σε κάθε εξάμηνο εκτελούνται 10 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα κάθε φορά από άλλους φοιτητές οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώνουν τις εκκρεμότητές τους στην Φυσικοχημεία ΙΙ, δηλ. δεν έχουν εκτελέσει και τις 10 εργαστηριακές ασκήσεις ή δεν έχουν παραδώσει τετράδιο με ολοκληρωμένες τις ασκήσεις αυτές, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας ΙΙ ούτε να συνεχίσουν στο επόμενο εξάμηνο στις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙΙ.
Μέχρι 2 απουσίες από εργαστηριακές ασκήσεις μπορούν να αναπληρωθούν, κατά κανόνα μετά την ολοκλήρωση του κανονικού προγράμματος των ασκήσεων, ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό του Εργαστηρίου. Περισσότερες απουσίες δεν αναπληρώνονται και απαιτείται επανάληψη όλων των ασκήσεων σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι ίδιες προϋποθέσεις για ολοκλήρωση ισχύουν για την Φυσικοχημεία ΙΙΙ. Αναλυτικά ο Κανονισμός του Εργαστηρίου.

Σε κάθε εργαστηριακή ημέρα όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν μελετήσει την σύντομη θεωρία και τις οδηγίες εκτελέσεως (βλ. παρακάτω) της ασκήσεως που αναγράφεται στο πρόγραμμα του καθενός και να έχουν απαντήσει επιτυχώς τις συναφείς ερωτήσεις (βλ. ακόμη πιο κάτω "Εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας").

Κάθε Πέμπτη στις 13:00 ή στις 14:00 στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 πραγματοποιείται φροντιστήριο το οποίο καλύπτει κάθε μια από τις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙ ή ΙΙΙ αντίστοιχα.

Όσοι φοιτητές παλαιότερων ετών έχουν εκκρεμότητα με εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο. Έλεγχος για εκκρεμότητα φωτογραφίας γίνεται εδώ.

Στις επόμενες ιστοσελίδες θα βρείτε γενικές οδηγίες και συστηματικές υποδείξεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις και Πληροφοριακό Υλικό
α/αΘέμα ασκήσεωςΣύντομη θεωρία
και γενικές οδηγίες
ΔιάλεξηΕιδικές
οδηγίες
ΦωτογραφίεςΥποδειγματικά
διαγράμματα
Βιβλιογραφία
Φυσικοχημεία ΙΙ
Συντελεστής Joule-Thomson (Τζουλ-Τόμσον)PDF23/11/202324/11/20226 φωτ.PDF
Ενθαλπία εξατμίσεωςPDF2/12/20215 φωτ.PDF
2Προσδιορισμός μοριακής μάζας με ζεσεοσκοπίαPDF2/11/2023
13/10/2022
4/11/2021
2 φωτ.PDF
3Προσδιορισμός συντελεστών ενεργότητας μέσω μετρήσεων διαλυτότηταςPDF12/10/2023
27/10/2022
11/11/2021
3 φωτ.PDF
4Μερικός γραμμομοριακός όγκοςPDF19/10/2023
20/10/2022
25/11/2021
MP46 φωτ.μίγμα υγρών
διάλυμα ηλεκτρολύτη
5Διαγράμματα σημείων ζέσεως - συνθέσεωςPDF26/10/2023
3/11/2022
18/11/2021
2 φωτ.ιδανικό μίγμα
αζεοτροπικό μεγίστου
αζεοτροπικό ελαχίστου
HTML
6Αμοιβαία διαλυτότητα 3 υγρώνPDFxls για διάγραμμα
7Συντελεστής κατανομής ουσίας σε 2 μη μιγνυόμενες φάσειςPDF1 φωτ.HTML
8Θερμότητα εξουδετερώσεωςPDF
9Επιφανειακή τάση διαλυμάτωνPDF1 φωτ.Am. J. Phys. 78, 1309 (2010)
10Προσρόφηση ουσίας επί στερεών επιφανειών από διαλύματαPDFΙσόθερμες προσροφήσεωςHTML
Φυσικοχημεία ΙΙΙ
1Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτώνPDF
2Αριθμοί μεταφοράς φορτίουPDF
3Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)PDF
4Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)PDF
5ΗλεκτροεναπόθεσηPDF
6Κβαντική χημείαPDFPDFNaH LiH LiH (3)HTML
7Χημική κινητικήPDFPDFPDF
8ΡαδιοχημείαPDFPDFPDFGledenin
9Φασματοσκοπία υπερύθρουPDFPDFΦάσμα CO PDF PDF HTML
10Φασματοσκοπία ορατούPDFPDFΦάσματα I2 PDFHTML

514E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας II
614E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας III
Μπορείτε να ασκηθείτε από το βιβλίου του Ν. Α. Κατσάνου επί των ασκήσεων 21 - 28 του κεφαλαίου 6. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 6 του κεφαλαίου 8.

Χρήσιμα στοιχεία