Βιβλιογραφία για την άσκηση 6 της Φυσικοχημείας ΙΙΙ


Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλία χρησιμοποιείτε VPN.
 1. K. P. Huber and G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure: IV. Constants of Diatomic Molecules, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979
  ISBN: 0-442-23394-9
 2. Periodicity and Peculiarity in 120 First- and Second-Row Diatomic Molecules
  Alexander I. Boldyrev, Nick Gonzales, Jack Simons
  J. Phys. Chem. 98, 9931-9944 (1994)
  [DOI: http://doi.org//10.1021/j100091a001_9931_9944] [PDF]
 3. The NaLi electronic ground state studied by laser induced fluorescence and Fourier transform spectroscopy
  C. E. Fellows, J. Verges and C. Amiot
  Molec. Phys. 63, 1115-1122 (1988)
  [DOI: 10.1080/00268978800100811] [PDF]
 4. The NaLi 1 1Σ+(X) electronic ground-state dissociation limit
  C. E. Fellows
  J. Chem. Phys. 94, 5855-5864 (1991)
  [DOI: 10.1063/1.460469] [PDF]
 5. Dissociation Energies of Diatomic Molecules
  Fan Qun-Chao and Sun Wei-Guo
  Chin. Phys. Lett. 25, 2012-2015 (2008)
  [DOI: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0256-307X/25/6/024/meta] [PDF]
 6. Dissociation energies and potential energy functions for the ground X 1Σ+ and "avoided-crossing" A 1Σ+ states of NaH
  Sadru-Dean Walji, Katherine M. Sentjens, and Robert J. Le Roy
  J. Chem. Phys. 142, 044305 (2015)
  [DOI: 10.1063/1.4906086][PDF]
 7. Observation of double-well potential of NaH C 1Σ+ state: Deriving the dissociation energy of its ground state
  Chia-Ching Chu, Hsien-Yu Huang, Thou-Jen Whang, and Chin-Chun Tsai
  J. Chem. Phys. 148, 114301 (2018)
  [DOI: 10.1063/1.5020827][PDF]

Ενημέρωση: 11/3/2018