Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος των μαθημάτων Φυσικοχημείας ΙΙ και ΙΙΙ. Σε κάθε εξάμηνο εκτελούνται 10 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα κάθε φορά από διαφορετικούς φοιτητές οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Κάθε εργαστηριακή άσκηση εκτελείται από 3 ζεύγη φοιτητών σε χρονικό διάστημα 4 ωρών. Στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει ποια ημέρα της εβδομάδας θα ασκείται.

Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν επιτυχώς τις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙ, μπορούν να ασκηθούν χωρίς άλλη δήλωση στις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙΙ το αμέσως επόμενο εξάμηνο. Οι ομάδες παραμένουν όπως στο χειμερινό εξάμηνο και οι ημέρες ασκήσεως το ίδιο, με την διαφορά της μετακίνησης της ομάδας της Τρίτης σε Δευτέρα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκτέλεση των ασκήσεων στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο και να επιλέξετε ημέρα ασκήσεως, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά στοιχεία με τόνους (όχι όλα ΚΕΦΑΛΑΙΑ). Τα στοιχεία αυτά θα καταγραφούν στο ατομικό δελτίο (καρτέλλα) κάθε φοιτητή.

Μέχρι την πρώτη ημέρα ασκήσεως οφείλετε να προσκομίσετε στο εργαστήριο μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας ή διαβατηρίου με σημειωμένα στην πίσω όψη τα εξής στοιχεία σας: όνομα, επίθετο και αριθμό μητρώου.

Την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου πριν την έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων επιβάλλεται να παρακολουθήσετε το ωριαίο φροντιστήριο του εργαστηρίου στο αμφιθέατρο ΦΜ3 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να λάβετε αναλυτικές οδηγίες σχετικές με την διεξαγωγή όλων των ασκήσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές πλέον.

Επίθετο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Τόπος γεννήσεως:
Έτος γεννήσεως:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201200054)
E-mail: (προαιρετικά, αλλά πολύ χρήσιμο για επείγουσες ανακοινώσεις)
Τηλέφωνο: (προαιρετικά)

Ημέρα ασκήσεως: Τρίτη (8-12 μ.) Πέμπτη (2-6 μ.μ.) Υπεράριθμοι (επιλέξτε αυτή την ομάδα αν οι κανονικές ομάδες είναι συμπληρωμένες, ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία σας και να σας καταχωρίσουμε σε μια από τις κανονικές ομάδες εφόσον προκύψουν διαθέσιμες θέσεις)
Παρατηρήσεις: (προαιρετικά) (Εδώ μπορείτε να καταγράψετε ειδικές προτιμήσεις)

Οι δηλώσεις μέχρι στιγμής.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των εργαστηριακών ασκήσεων.