Φυσικοχημεία ΙΙΙ. Άσκηση 10. Φασματοσκοπία ορατού

Καταγραφές του φάσματος ορατού του ιωδίου I2 B3Π0+u - X1Σ+g: