Βιβλιογραφία για την άσκηση 5 της Φυσικοχημείας ΙΙ


Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλία χρησιμοποιείτε VPN.
  1. Dortmund Data Bank: Azeotropic Data

Ενημέρωση: 20/5/2018