Βιβλιογραφία για τις ασκήσεις 9 και 10 της Φυσικοχημείας ΙΙΙ


Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλία χρησιμοποιείτε VPN.
 1. K. P. Huber and G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure: IV. Constants of Diatomic Molecules, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979
  ISBN: 0-442-23394-9
 2. John M. Brown, Molecular Spectroscopy, Oxford Chemistry Primers Vol. 55, Oxford Science Publications, Oxford, 1998
  ISBN: 0-19-855785-X [Μετάφραση]
 3. Colin N. Banwell, Elaine M. McCash, Fundamentals of Molecular Spectrosopy, McGraw Hill, 4th ed., London, 1994
  ISBN: 0-07-707976-0
 4. J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, 4th Ed., Wiley, Chichester, 2004
  ISBN: 0-470-84416-7
 5. Donald McQuarrie, Statistical Mechanics, University Science Books, 2000
  ISBN: 1-891389-15-7
 6. Κ. Ν. Πολυδωρόπουλος, Στοιχειώδης Κβαντική Χημεία. Μέρος Β': Διατομικά Μόρια, Αθήνα 1968
 7. P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 3rd ed., 1999
  ISBN: 0-19-855947-X
 8. Ν. Α. Κατσάνου, Φυσικοχημεία, βασική θεώρηση, Παπαζήση, Αθήνα, 1999
 9. Garland, Nibler, Shoemaker, Experiments in Physical Chemistry (8.4 MB)
 10. Wavenumber Calibration Tables From Heterodyne Frequency Measurements
  Arthur G. Maki and Joseph S. Wells
  NIST Special Publication 821 (1991)
  [PDF]
 11. Ultraviolet Resonance Spectrum of the Iodine Molecule
  R. D. Verma
  J. Chem. Phys. 32, 738-749 (1960)
  [DOI: 10.1063/1.1730793] [PDF]
 12. Molecular constants describing the B(3Π0+u) - X(2Σ+g) transitions of 127,129I2 and 129,129I2
  S. Gerstenkorn and P. Luc
  Can. J. Phys. 69, 1299-1303 (1991)
  [DOI: 10.1139/p91-194] [PDF]
 13. Absolute iodine (I2) standards measured by means of Fourier transform spectroscopy
  S. Gerstenkorn et P. Luc
  Rev. Phys. Appl. (Paris) 14, 791-794 (1979)
  [DOI: 10.1051/rphysap:01979001408079100] []

Ενημέρωση: 10/9/2020