Υποβολή εργασιών για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Για την ολοκλήρωση της εξασκήσεως των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις και την εξασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στην αντίστοιχη εξέταση απαιτείται η παράδοση τετραδίου με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της κάθε ασκήσεως και επεξεργασία των μετρήσεων. Εδώ παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα υποβολής των εργασιών αυτών υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε το αρχείο μιας άσκήσεως κάθε φορά για να το υποβάλετε. Οι δεκτοί τύποι αρχείων είναι pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 Mbytes. Αν δεν σας αφήνει να υποβάλετε αρχείο τύπου docx, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας ως αρχείο pdf και αυτό να υποβάλετε. Αποφύγετε τα ελληνικά γράμματα στο όνομα του αρχείου.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε αρχείο που καταθέσατε, μπορείτε να κάνετε νέα υποβολή και να το επισημάνετε στις παρατηρήσεις.

Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201800176)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

Μάθημα: Φυσικοχημεία
Ημέρα ασκήσεως: Τρίτη Παρασκευή
Αριθμός ασκήσεως:
Αρχείο ασκήσεως (κατά προτίμηση με λατινικά και όχι ελληνικά γράμματα στο όνομα του αρχείου):
Παρατηρήσεις: (προαιρετικά)

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των εργαστηριακών ασκήσεων.