Βιβλιογραφία

για τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας
Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε VPN.
 1. John R. Taylor, An Introduction to Error Analysis. The study of uncertainties in physical measurements, 2nd Ed., University Science Books, 1997
  ISBN: 978-0-935702-75-0
 2. Philip R. Bevington, D. Keith Robinson, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2003
  ISBN: 978-0-07-247227-1
 3. Byron P. Roe, Probability and Statistics in Experimental Physics, Springer, New York, 2001
  ISBN: 978-1-4419-2895-5
 4. F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester, A Modern Introduction to Probability and Statistics. Understanding Why and How, Springer, London, 2005
  ISBN: 978-1-85233-896-1
 5. Ifan Hughes, Thomas Hase, Measurements and their Uncertainties. A practical guide to modern error analysis, Oxford University Press, 2010
  ISBN: 9780199566334
 6. Siegmund Brandt, Data Analysis. Statistical and Computational Methods for Scientists and Engineers, 4th Ed., Springer, 2014
  ISBN: 978-3-319-03762-2
 7. Christian Heumann, Michael Schomaker, Shalab, Introduction to Statistics and Data Analysis With Exercises, Solutions and Applications in R, Springer, 2016
  ISBN: 978-3-319-46162-5
 8. Massimiliano Bonamente, Statistics and Analysis of Scientic Data, 2nd Ed., Springer, 2017
  ISBN: 978-1-4939-6572-4
 9. Carl W. Garland, Joseph W. Nibler, David P. Shoemaker, Experiments in Physical Chemistry, 8th Ed., McGraw-Hill, 2009
  ISBN: 978-0-07-282842-9
 10. David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Ed., 2003-2004
 11. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 8th Edition, McGraw-Hill, 2008
 12. Dortmund Databank
 13. R. Stenutz data
Κατάλογος βιβλίων Χημείας του περιοδικού Journal of Chemical Education

Περισσότερα βιβλία

Ενημέρωση: 30/5/2020