Βιβλιογραφία

για τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας
Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε VPN.
 1. John R. Taylor, An Introduction to Error Analysis. The study of uncertainties in physical measurements, 2nd Ed., University Science Books, 1997
  ISBN: 978-0-935702-75-0
 2. Philip R. Bevington, D. Keith Robinson, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2003
  ISBN: 978-0-07-247227-1
 3. Byron P. Roe, Probability and Statistics in Experimental Physics, Springer, New York, 2001
  ISBN: 978-1-4419-2895-5
 4. F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester, A Modern Introduction to Probability and Statistics. Understanding Why and How, Springer, London, 2005
  ISBN: 978-1-85233-896-1
 5. Carl W Garland, Joseph W Nibler, David P Shoemaker, Experiments in Physical Chemistry, 8th Ed., McGraw-Hill, 2009
  ISBN: 978-0-07-282842-9
 6. David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Ed., 2003-2004
 7. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 8th Edition, McGraw-Hill, 2008
Κατάλογος βιβλίων Χημείας του περιοδικού Journal of Chemical Education

Ενημέρωση: 23/3/2015