Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IIΙ

Δείτε τις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Προσοχή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές.)

 • Σημειώσεις
  1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
  2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
  5. Ηλεκτροεναπόθεση
  6. Κβαντική χημεία
  7. Χημική κινητική
  8. Ραδιοχημεία
  9. και 10. Φασματοσκοπία υπερύθρου και ορατού
  Λύσεις θεμάτων εξετάσεων:

  Αποτελέσματα εξετάσεων:

  Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: