Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IIΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εαρινού εξαμήνου 2019 θα αρχίσουν ως εξής: Πέμπτη 14/2 (3-7 μ.μ.) και Δευτέρα 18/2 (8-12 π.μ.) αντίστοιχα.

Δείτε τις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Προσοχή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές.)

Οι Α.Μ: 201500132 201500141 201600024 201600102 201600119 201600142 201600146

δεν θα συνεχίσουν διότι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστήριο της Φυσικοχημείας ΙΙ

(Οι φοιτητές με την ενδειξη Φ να προσκομίσουν φωτογραφία το ταχύτερο δυνατόν)

 • Σημειώσεις
  1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
  2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
  5. Ηλεκτροεναπόθεση
  6. Κβαντική χημεία
  7. Χημική κινητική
  8. Ραδιοχημεία
  9. και 10. Φασματοσκοπία υπερύθρου και ορατού

  Λύσεις θεμάτων εξετάσεων:

  Αποτελέσματα εξετάσεων:

 • 4/2/2019 Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: