Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IIΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εαρινού εξαμήνου 2017 θα αρχίσουν από Δευτέρα 20/2, Πέμπτη 23/2 και Παρασκευή 25/2 αντίστοιχα.

Δείτε τις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Προσοχή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές)

(Οι φοιτητές με κόκκινο δεν θα συνεχίσουν λόγω εκκρεμοτήτων με τα τετράδιά τους)

 • Σημειώσεις
  1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
  2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
  5. Ηλεκτροεναπόθεση
  6. Κβαντική χημεία
  7. Χημική κινητική
  8. Ραδιοχημεία
  9. και 10. Φασματοσκοπία υπερύθρου και ορατού

  Λύσεις θεμάτων εξετάσεων:

  Αποτελέσματα εξετάσεων:

 • 15/9/2017 Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: