Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IIΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εαρινού εξαμήνου 2018 θα αρχίσουν ως εξής: Πέμπτη 22/2 (3-7 μ.μ.) και Δευτέρα 26/2 (8-12 π.μ.) αντίστοιχα.

Δείτε τις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Προσοχή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές)

(Οι φοιτητές με κόκκινο δεν θα συνεχίσουν εάν δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες με τα τετράδιά τους)

(Οι φοιτητές με την ενδειξη Φ να προσκομίσουν φωτογραφία το ταχύτερο δυνατόν)

 • Σημειώσεις
  1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
  2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
  5. Ηλεκτροεναπόθεση
  6. Κβαντική χημεία
  7. Χημική κινητική
  8. Ραδιοχημεία
  9. και 10. Φασματοσκοπία υπερύθρου και ορατού

  Λύσεις θεμάτων εξετάσεων:

  Αποτελέσματα εξετάσεων:

 • 17/9/2018 Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: