Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας IIΙ

Δείτε τις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Προσοχή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές.)

 • Σημειώσεις
  1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
  2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
  5. Ηλεκτροεναπόθεση
  6. Κβαντική χημεία
  7. Χημική κινητική
  8. Ραδιοχημεία
  9. και 10. Φασματοσκοπία υπερύθρου και ορατού

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 - 5 (ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ)

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ) 2019-2020

  1. Αγωγιμότητα

  2. Αριθμοί μεταφοράς

  3. Γαλβανικά στοιχεία Ι

  4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ

  5. Ηλεκτρικά φαινόμενα στις μεσεπιφάνειες - Δυναμικά αποσυνθέσεως ηλεκτρολυτών

  Οι εργασίες μπορούν να κατατεθούν με δύο τρόπους: παράδοση τετραδίων στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας μετά τις 25/5/2020 ή με ηλεκτρονική υποβολή αρχείων (με πλήρη κείμενα, πίνακες και διαγράμματα) ΕΔΩ. Η εκτέλεση όλων εργαστηριακών ασκήσεων και η έγκαιρη παράδοση των τετραδίων είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος και την δυνατότητα συμμετοχής στις τμηματικές εξετάσεις.

  Σημείωση: Οι οδηγίες που σας δίνονται στις σημειώσεις παραπάνω είναι πλήρεις ως προς τον τρόπο εργασίας σας. Πανομοιότυπα ηλεκτρονικά αρχεία (με ίδιο κείμενο ή ολόιδια διαγράμματα κλπ) θα θεωρούνται αντιγραφή και θα μηδενίζονται. Καλύτερα λοιπόν δουλέψετε ανεξάρτητα γιατί ό,τι μάθετε είναι προς όφελός σας. Είμαστε εδώ για οποιαδήποτε απορία και υποστήριξη.

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 - 10

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2019-2020
  (Οι φοιτητές της Ομάδας της Δευτέρας έχουν λάβει ατομική ενημέρωση.)

  6. Κβαντική χημεία

  7. Χημική Κινητική

  8. Ραδιοχημεία

  9. Φασματοσκοπία υπερύθρου

  10. Φασματοσκοπία ορατού
  Λύσεις θεμάτων εξετάσεων:

  Αποτελέσματα εξετάσεων:

  Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: