Έλεγχος καταθέσεως φωτογραφίας καρτέλλας για το Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να διαπιστώσετε αν έχετε παραδώσει φωτογραφία στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας.

Αριθμός μητρώου: (π.χ. 202000054)

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των εργαστηριακών ασκήσεων.