Βιβλιογραφία για την άσκηση 7 της Φυσικοχημείας ΙΙ


Το υλικό αυτό διατίθεται μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση. Εκτός πανεπιστημίου για να αποκτήσετε πρόσβαση σε βιβλία χρησιμοποιείτε VPN.
 1. An Alternative to Halogenated Solvents for Halogen/Halide Extractions
  Steven C. Petrovic and George M. Bodner
  J. Chem. Educ. 68, 509 (1991)
  [DOI: 10.1021/ed068p509] [PDF]
 2. Determination of the Equilibrium Constant for Triiodide Formation: Use of a Less Toxic Solvent
  Martin N. Ackermann
  J. Chem. Educ. 55, 795 (1978)
  [DOI: 10.1021/ed055p795_795] [PDF]

Ενημέρωση: 7/11/2023