Φυσικοχημεία (Δ405)

Έναρξη διδασκαλίας 2020
Οι παραδόσεις του μαθήματος αρχίζουν την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα αρχίσουν την Δευτέρα 24/2/2020 ή Τετάρτη 26/2/2020 (αναλόγως της επιλογής κάθε φοιτητή). Πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στο εργαστήριο και επιλογή ομάδας ασκήσεως.


Ύλη του μαθήματος: Βασικές έννοιες και νόμοι της θερμοδυναμικής. Συνθήκες ισορροπίας και ευστάθειας κλειστών συστημάτων. Ισορροπίες φάσεων. Χημική ισορροπία και θερμοχημεία. Μεσεπιφανειακή ισορροπία. Φαινόμενα μεταφοράς. Ηλεκτροχημεία. Χημική κινητική.

Επίσημο βοήθημα: Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία. Βασική θεώρηση, Έκδοση Τρίτη Συμπληρωμένη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1999
Εξετάζονται τα κεφάλαια: 3, 4.1-4.8
2ο επίσημο βοήθημα: P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, Σ. Αναστασιάδης, Γ. Ν. Παπαθεοδώρου, Σ. Φαράντος, Γ. Φυτάς, Ν. Κοπιδάκης, Γ. Κωτσόπουλος, Σ. Πυρπασόπουλος, Π. Παπαγιαννακόπουλος, Μ. Κοσμάς, Κ. Δεληγιάννης (μεταφραστές), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2014.
Εξετάζονται τα κεφάλαια: 1-5
Παλαιότερο βοήθημα: Θ. Ν. Γιαννακοπούλου, Χημική Θερμοδυναμική, Αθήναι 1974
'Αλλα βοηθήματα


Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος του μαθήματος Φυσικοχημείας στην πτέρυγα Δ του 5ου ορόφου του Τμήματος Χημείας. Εκτελούνται 8 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα κάθε φορά από άλλους φοιτητές οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Στις επόμενες ιστοσελίδες θα βρείτε γενικές οδηγίες και συστηματικές υποδείξεις για τις εργαστηρικές ασκήσεις.

Χρήσιμα στοιχεία