Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος του μαθήματος Φυσικοχημείας σε αίθουσες του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας (5ος όροφος Τμήματος Χημείας ή Κτήριο X, στάθμη +8.00). Εκτελούνται 8 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα από διαφορετικούς φοιτητές κάθε φορά οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Κάθε εργαστηριακή άσκηση εκτελείται από 3 ζεύγη φοιτητών σε χρονικό διάστημα 2 ωρών.

Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν επιτυχώς τις ασκήσεις της Φυσικοχημείας, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκτέλεση των ασκήσεων στο τρέχον εαρινό εξάμηνο, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιώντας κεφαλαία (όπου χρειάζονται) και πεζά στοιχεία με τόνους (δηλ. μικρά και όχι ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ). Τα στοιχεία αυτά θα καταγραφούν στο ατομικό δελτίο (καρτέλλα) κάθε φοιτητή. Για την καλύτερη οργάνωση και επεξεργασία των εγγραφών σας παρακαλούμε η εγγραφή στο εργαστήριο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 23/2/2018.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα αρχίσουν την δεύτερη εβδομάδα του εαρινού εξαμήνου, Δευτέρα 5/3/2018 ή Τετάρτη 7/3/2018. Κατά την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου οφείλετε να προσκομίσετε μια φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας ή διαβατηρίου με σημειωμένα στην πίσω όψη τα στοιχεία όνομα, επίθετο, αριθμό μητρώου.

Επίθετο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Τόπος γεννήσεως:
Έτος γεννήσεως:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201300054)
E-mail: (προαιρετικά)
Τηλέφωνο: (προαιρετικά)

Ημέρα και ώρα ασκήσεως: Δευτέρα 2-4 Δευτέρα 4-6 Τετάρτη 10-12
Παρατηρήσεις: (προαιρετικά)

Οι δηλώσεις μέχρι στιγμής.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του μαθήματος.