Βιβλιογραφία

για τα μαθήματα Φυσικοχημείας και ειδικότερα την Φυσικοχημεία Ι
 1. R. Stephen Berry, Stuart A. Rice, John Ross, Physical Chemistry, 2nd Ed., Oxford U. P., 2000
  ISBN: 978-0-19-510589-6
 2. Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Ed., Wiley, 2004
  ISBN: 978-0-471-21504-2 or 978-0-471-65897-9
 3. Donald A. McQuarrie, John D. Simon, Physical Chemistry, a molecular approach, University Science Books, 1997
  ISBN: 978-0-935702-99-6
 4. Donald A. McQuarrie and John D. Simon, Molecular Thermodynamics, University Science Books, 1999
  ISBN: 1-891389-05-X
 5. Ira N. Levine, Physical Chemistry, 6th Ed., McGraw-Hill, 2009
  ISBN: 978-0-07-253862-5
 6. Peter Atkins and Julio de Paula, Atkins' Physical Chemistry, 9th Ed., Oxford U. P., 2009
  ISBN: 978-0-19-954337-3
 7. Peter Atkins and Julio de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th Ed., Oxford U. P., 2005
  ISBN: 978-0-19-922672-6
 8. Samuel Glasstone, Physical Chemistry, 2nd Ed., Van Nostrand 1946/MacMillan 1969
 9. Θεόδωρος Γιαννακόπουλος, Χημική Θερμοδυναμική, Αθήνα, 1974
 10. Νικόλαος Κατσάνος, Φυσικοχημεία, βασική θεώρηση, Έκδοση Τρίτη Συμπληρωμένη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999
  ISBN: 960-02-0448-9
 11. Barnett F. Dodge, Chemical Engineering Thermodynamics, 1st Ed., McGraw-Hill, New York, 1944 [επίσης εδώ]
 12. C. F. Prutton and S. H. Maron, Fundamental Principles of Physical Chemistry, Revised Edition, Macmillan, New York, 1951
 13. Jeremy Dunning-Davies, Concise Thermodynamics. Principles and Applications in Physical Science and Engineering, 2nd Ed., Horwood Publishing, Chichester, UK, 2007, ISBN: 978-1-904275-31-2
 14. Mark W. Zemansky, Heat and Thermodynamics, 5th Ed., McGraw-Hill Kogakusha, 1968
 15. Mark W. Zemansky and R. H. Dittman, Heat and Thermodynamics, 7th Ed., McGraw-Hill, 1997
 16. Mark W. Zemansky, Temperatures Very Low and Very High, van Nostrand, 1964
 17. Herbert B. Callen, Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd Ed., Wiley, New York, 1985
  ISBN: 978-0-471-86256-7
 18. George N. Hatsopoulos and Joseph H. Keenan, Principles of General Thermodynamics, Wiley, New York, 1965
 19. Wolfgang Pauli, Thermodynamics and the Kinetic Theory of Gases, Dover, Mineola, 2000
  ISBN: 0-486-41461-2
 20. Enrico Fermi, Thermodynamics, Dover
 21. Max Planck, Thermodynamics, Dover
 22. E. Brian Smith, Basic Chemical Thermodynamics, 5th Ed., Imperial College Press, 2004
  ISBN: 1-86094-446-9
 23. Hilary D. Brewster, Heat and Thermodynamics, Oxford Book Company, Gopalpura, 2009
 24. E. A. Guggenheim, Thermodynamics 7th Ed., Elsevier, Amsterdam, 1985
 25. A. B. Pippard, The Elements of Classical Thermodynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1957
 26. Robert M. Hanson and Susan Green, Introduction to Molecular Thermodynamics, University Science Books, 2008
  ISBN: 978-1-891389-49-8
 27. Irving M. Klotz, Robert Rosenberg, Chemical Thermodynamics: Basic Concepts and Methods, 7th Ed., Wiley, 2008
  ISBN: 978-0-471-78015-1
 28. Craig F. Bohren, Bruce A. Albrecht, Atmospheric Thermodynamics, Oxford U. P., 1998
  ISBN: 978-0-19-509904-1
 29. Bernard H. Lavenda, A New Perspective on Thermodynamics, Springer, New York, 2010
 30. G. Price, Thermodynamics of Chemical Processes, Oxford Chemistry Primers, 1998
  ISBN: 978-0-19-855963-4
 31. Bruno Linder, Thermodynamics and Introductory Statistical Mechanics, Wiley, Hoboken, 2004
 32. N. D. Hari Dass, The Principles f Thermodynamics, CRC Press, 2014
  ISBN: 978-1-4665-1209-2
 33. Robert G. Mortimer, Physical Chemistry, 3rd Ed., Elsevier, 2008
  ISBN: 978-0-12-370617-1
 34. J. Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates, Chemical Thermodynamics, Advanced Applications, Elsevier, 2000
  ISBN: 0125309856
 35. Arun Bahl, B. S. Bahl, G. D. Tuli, Essentials of Physical Chemistry, S. Chand
 36. David W. Ball, Physical Chemistry, 2nd Ed., Cengage Learning
  ISBN: 978-1-285-06478-8
 37. Chih Wu, Thermodynamic Cycles, Marcel Dekker, New York, 2004
 38. Grant A. D. Ritchie, Devinder Sivia, Foundations of Physics for Chemists, Oxford Chemistry Primers, 2000
  ISBN: 978-0-19-850360-6
  Μετάφραση
 39. J. R. Barrante, Applied Mathematics for Physical Chemistry, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall, 2004
  ISBN: 9780131008458
 40. M. M. Abbott, H. G. van Ness, Schaum's Outline of Theory and Problems of Thermodynamics, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1990
  ISBN: 978-0-07-000042-1
 41. Franco Battaglia, Thomas F. George, Fundamentals in Chemical Physics, Kluwer, 1998
  ISBN: 978-0-7923-5214-3
 42. C. E. Reid, Chemical Thermodynamics, McGraw-Hill, 1990
  ISBN: 0-07-051769-X
 43. G. W. W. Castellan, Physical Chemistry, Addison-Wesley, 1983
  ISBN: 0201103869
 44. Gilbert Newton Lewis, Merle Randall, Thermodynamics, McGraw-Hill
 45. Α. Φαβρικάνος, Μαθήματα Φυσικοχημείας: Κινητική Θεωρία Αερίων - Στατιστική Μηχανική (1974, 1979)
 46. Α. Φαβρικάνος, Χημική Κινητική (1976)
 47. D. E. Lide, Ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Ed., Boca Raton, 2003-2004
 48. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 8th Edition, McGraw-Hill, 2008
  ISBN:
 49. D. N. Underwood and D. E. Webster, Chemistry, 4th Ed., Arnold, 1975
  ISBN: 0-7131-0021-4
 50. N. H. Black and J. B. Conant, New Practical Chemistry. Fundamental Principles Applied to Modern Life, Macmillan, New York, 1937
 51. Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen, Fundamentals of Thermodynamics, 6th Ed., Wiley, 2003
  ISBN: 0-471-15232-3
  Solution Manual: Ch. 2, Ch. 3, Ch. 4, Ch. 5, Ch. 6, Ch. 7, Ch. 8, Ch. 9, Ch. 10, Ch. 11, Ch. 12, Ch. 13, Ch. 14, Ch. 15, Ch. 16
 52. Ilya Prigogine and Dilip Kondepudi, Modern Thermodynamics, Wiley, 2014
Περισσότερα βιβλία
Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία πλήρους κειμένου είναι μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση - εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε VPN.

Ενημέρωση: 27/3/2018

Ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων

Cambridge University Press
CRC Press
Dover Publications
Elsevier
Imperial College Press
McGraw-Hill
Oxford Book COmpany
Oxford University Press
Pearson Higher Education
Princeton University Press
Springer
Taylor and Francis
University Science Books
Wiley
World Scientific

Ενημέρωση: 17/5/2014

Ιστοσελίδες βιβλιοπωλείων

ABEbooks.com
Amazon.com
Barnes & Noble
FetchBook NEW & USED BOOKS - Compare 62 book stores
Powells Books (mostly used books)

Ιστοσελίδες ελληνικών βιβλιοπωλείων

Best Book Hunters
Ελευθερουδάκης
Leader Books
Παπαζήσης
Παπασωτηρίου
Περιζήτητο
Πολιτεία
Public

Ενημέρωση: 17/4/2015