Εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας

Πριν αρχίσετε την εξέταση, παρακαλώ να έχετε μελετήσει τις σημειώσεις για την άσκηση που σας ενδιαφέρει.

Για να αρχίσετε την εξέταση, παρακαλώ να γράψετε τον αριθμό μητρώου σας (με 9 ψηφία, π.χ. 200200123) και τον ατομικό κωδικό αριθμό που αποκτήσατε κατά την εγγραφή σας στο εργαστήριο και να επιλέξετε την άσκηση στην οποία θα εξετασθείτε.

ΑΜ: (π.χ. 200800132)

Ατομικός Κωδικός:

Ασκηση: 1 2 3 4 5 6 7 8        


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος.