Φυσικοχημεία (Δ405)

Οι επόμενοι φοιτητές οφείλουν να παραδόσουν μία φωτογραφία για την καρτέλλα τους που τηρείται στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει στην αρχή του εξαμήνου. Χωρίς φωτογραφίες δεν θα σταλούν βαθμοί στην Γραμματεία μετά τις εξετάσεις.

 • Αδάμος
 • Αποστολοπούλου
 • Βελισσάρη
 • Λεοντιάδης
 • Κουλουκτσής
 • Μάκου
 • Μινέτος
 • Μπαντουκούδης
 • Ξηρογιάννης
 • Χαραλαμπίδης

 • Αβραμοπούλου
 • Βαλατσός
 • Γιαννόπουλος
 • Δημαράκης
 • Ζαμπας
 • Τσολακ

  Ο κ. Κατσίνας, η κα. Κοτινά και η κ. Χαλμούκου μπορούν να παραλάβουν τις φωτογραφίες τους γιατί έχουμε άλλο αντίγραφο.

  Οι επόμενοι φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εργαστηριακές ασκήσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012 και οφείλουν να τις επαναλάβουν σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 • Κατσιώτη
 • Κοκιαντώνης
 • Τσολακ

  Οι επόμενοι φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εργαστηριακές ασκήσεις κατά το εαρινό εξάμηνο του 2010-2011 και οφείλουν να τις επαναλάβουν σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 • Μαραλόγιου
 • Αδάμος
 • Βελισσάρη
 • Λάγγης
 • Hysaj
 • Τζανοπούλου