Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση Φυσικοχημείας

Η διεξαγωγή των εξετάσεων απαιτεί προγραμματισμό και προϋπολογισμό χώρων, μέσων και προσωπικού.
Παρακαλούμε να δηλώσετε αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις Φυσικοχημείας.
Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εξετάσεις, παρακαλούμε να επαναλάβετε την διαδικασία δηλώσεως για κάθε εξέταση χωριστά.
Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201400054)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: (π.χ. nikos@gmail.com)

Μάθημα:

Τμήματος Χημείας
Φυσικοχημεία I (414) 25/1/2021 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης]
Φυσικοχημεία II (514) 4/2/2021 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία II εργαστήριο (514E) 19/2/2021 9-12
Φυσικοχημεία III (614) 26/1/2021 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία III εργαστήριο (614E) 15/2/2021 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Ραδιοχημεία (818) 1/2/2021
Χημική Κινητική (718) 1/2/2021

Τμήματος Φαρμακευτικής
Φυσικοχημεία (405)

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των μαθημάτων Φυσικοχημείας.