Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση Φυσικοχημείας

Η διεξαγωγή των εξετάσεων απαιτεί προγραμματισμό και προϋπολογισμό χώρων, μέσων και προσωπικού.
Παρακαλούμε να δηλώσετε αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις Φυσικοχημείας.
Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εξετάσεις, παρακαλούμε να επαναλάβετε την διαδικασία δηλώσεως για κάθε εξέταση χωριστά.
Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201400054)

Μάθημα:

Τμήματος Χημείας
Φυσικοχημεία I (414) Παρασκευή 15/1/2016 6-9 μ.μ.
Φυσικοχημεία II (514) Παρασκευή 29/1/2016 9-12 μ.
Φυσικοχημεία II εργαστήριο (514E) Πέμπτη 11/2/2016 9-12 μ.
Φυσικοχημεία III (614) Παρασκευή 22/1/2016 3-6 μ.μ.
Φυσικοχημεία III εργαστήριο (614E) Παρασκευή 5/2/2016 12-3 μ.μ.

Τμήματος Φαρμακευτικής
Φυσικοχημεία (405) Τρίτη 9/2/2016 3-6 μ.μ.

Σημείωση: Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα Α15 και ΦΜ3 εκτός από την εξέταση του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των μαθημάτων Φυσικοχημείας.