Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση Φυσικοχημείας

Η διεξαγωγή των εξετάσεων απαιτεί προγραμματισμό και προϋπολογισμό χώρων, μέσων και προσωπικού.
Παρακαλούμε να δηλώσετε αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις Φυσικοχημείας.
Θα πρέπει να προσδιορίσετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.
Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εξετάσεις, παρακαλούμε να επαναλάβετε την διαδικασία δηλώσεως για κάθε εξέταση χωριστά.
Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201400054)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: (π.χ. nikos@gmail.com)
Μπορώ να συμμετάσχω
με φυσική παρουσία στην πανεπιστημιούπολη,
εξ αποστάσεως (στην απίθανη περίπτωση στην οποία αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί). Αφορά περιπτώσεις φοιτητών που έχουν προετοιμασθεί, αλλά αδυνατούν να μετακινηθούν (εγκαίρως).

Μάθημα:

Τμήματος Χημείας
Φυσικοχημεία I (414) [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία II (514)
Φυσικοχημεία II εργαστήριο (514E)
Φυσικοχημεία III (614) [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία III εργαστήριο (614E) [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Ραδιοχημεία (818)
Χημική Κινητική (718)

Τμήματος Φαρμακευτικής
Φυσικοχημεία (405)

Σημείωση: Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα Α15 και ΦΜ3 εκτός από την εξέταση του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των μαθημάτων Φυσικοχημείας.