Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση Φυσικοχημείας

Η διεξαγωγή των εξετάσεων απαιτεί προγραμματισμό και προϋπολογισμό χώρων, μέσων και προσωπικού.
Παρακαλούμε να δηλώσετε αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις παρακάτω εξετάσεις Φυσικοχημείας.
Θα πρέπει να προσδιορίσετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.
Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εξετάσεις, παρακαλούμε να επαναλάβετε την διαδικασία δηλώσεως για κάθε εξέταση χωριστά.
Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου: (π.χ. 201400054)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: (π.χ. nikos@gmail.com)
Μπορώ να συμμετάσχω
με φυσική παρουσία στην πανεπιστημιούπολη,
εξ αποστάσεως. Αφορά περιπτώσεις φοιτητών που έχουν προετοιμασθεί, αλλά αδυνατούν να μετακινηθούν. Δικαιολογητικά δεν απαιτείται να κατατεθούν, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα αν ζητηθούν.

Μάθημα:

Τμήματος Χημείας
Φυσικοχημεία I (414) 28/9/2020 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης]
Φυσικοχημεία II (514) 3/9/2020 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία II εργαστήριο (514E) 17/9/2020
Φυσικοχημεία III (614) 9/9/2020 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Φυσικοχημεία III εργαστήριο (614E) 16/9/2020 [Απαραίτητη η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ηλεκτρονικής τάξης.]
Ραδιοχημεία (818) 3/9/2020
Χημική Κινητική (718) 22/9/2020

Τμήματος Φαρμακευτικής
Φυσικοχημεία (405)

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα των μαθημάτων Φυσικοχημείας.