Μοριακή Φασματοσκοπία

Ανακοινώσεις
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί πρόσθετο μάθημα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλάμπορεί να το παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, το μάθημα θα εξετασθεί την Παρασκευή 25/1/2019 3-6 μ.μ. Η εξέταση θα γίνει με ανοιχτές σημειώσεις στην Αίθουσα "Θ. Γιαννακόπουλου".

Η ύλη του μαθήματος

Χαρακτηριστικά φωτός και φασμάτων. Είδη Φασματοσκοπίας: ατομική, περιστροφική, δονητική, ηλεκτρονιακή: ενεργειακές στάθμες, κανόνες επιλογής, μορφές φασμάτων. Τεχνικές και διατάξεις φασματοσκοπίας. Εφαρμογές φασματοσκοπίας.

Σύγγραμμα: J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, Wiley, 2004 [πληροφορίες στο σύστημα διανομής συγγραμμάτων Εύδοξος, αν και τελικά δεν θα είναι διαθέσιμο.]

Είναι διαθέσιμα τα εξής κείμενα:

Βιβλιογραφία: Βιβλία και άρθρα
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας

Υλικό από το 2018
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Λύσεις εξετάσεως 25/1/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 25/1/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 11/6/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 10/9/2019

Υλικό από το 2017
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Λύσεις εξετάσεως 2/2/2018
Αποτελέσματα εξετάσεως 2/2/2018

Υλικό από το 2016
1η σειρά ασκήσεων 2016
2η σειρά ασκήσεων 2016
Αναλυτικές απαντήσεις της 1ης σειράς ασκήσεων
Αναλυτικές απαντήσεις της 2ης σειράς ασκήσεων
Λύσεις εξετάσεως 27/1/2017
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/1/2017

Υλικό από το 2015
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Λύσεις εξετάσεως 29/1/2016
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/1/2015

Υλικό από το 2014
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Ερωτήσεις σταδιακής εξοικειώσεως
Λύσεις εξετάσεως 25/2/2015
Αποτελέσματα εξετάσεως 25/2/2015

Αρχείο Excel για την επίλυση περίπλοκων εξισώσεων
Φάσματα
Επιστήμονες τα ονόματα των οποίων συνδέονται με την φασματοσκοπία

Περιοδικά και βάσεις δεδομένων συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος:
Journal of Chemical Physics
Journal of Physical Chemistry A
Physical Chemistry Chemical Physics
Journal of Molecular Spectroscopy
NIST Physical Reference Data
DiRef: Database for diatomic molecules
Refractive index of air by A. T. Young

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
η-τάξη του ΕΚΠΑ: Μοριακή Φασματοσκοπία
Physics of the Interstellar Medium (Φυσική διαστρικού χώρου) με ενδιαφέροντα μαθήματα στην ατομική και μοριακή φασματοσκοπία σε λίγες σελίδες. Κατευθύνσεις έρευνας στην Φυσική ατόμων, μορίων και οπτικής 1986 από την National Academies Press
University of California at San Diego Chemistry 126 (Κβαντική - Φασματοσκοπία, δείτε τα διαγωνίσματα)
Wavelength - RGB conversion (Επιτόπιο αντίγραφο) [Δοκιμάστε το spectra.exe]
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας