Μοριακή Φασματοσκοπία

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο στους φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ύλη του μαθήματος

Χαρακτηριστικά φωτός και φασμάτων. Είδη Φασματοσκοπίας: ατομική, περιστροφική, δονητική, ηλεκτρονιακή: ενεργειακές στάθμες, κανόνες επιλογής, μορφές φασμάτων. Τεχνικές και διατάξεις φασματοσκοπίας. Εφαρμογές φασματοσκοπίας.

Συγγράμματα: J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, Wiley, 2004 [ κωδικός στο σύστημα διανομής συγγραμμάτων Εύδοξος: 41964510, αν και τελικά δεν θα είναι διαθέσιμο.]
G. A. D. Ritchie, D. S. Sivia, T. P. Softley, J. M. Brown, G. Attard, C. Barnes, M. Brouard (μετάφραση Α. Τσεκούρας), Αρχές Σύγχρονης Φυσικοχημείας, Παπαζήση, 2023, ISBN: 978-960-02-4128-0 Κωδικός στον Εύδοξο: 122089895

Είναι διαθέσιμα τα εξής κείμενα:

Βιβλιογραφία (Literature): Βιβλία (books) και άρθρα (papers), σύγχρονες τεχνικές και τάσεις φασματοσκοπίας (Modern techniques and trends in spectroscopy)
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας

Υλικό από το 2022
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας - Daily study guide
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Αποτελέσματα εξετάσεως 27/1/2023

Υλικό από το 2021
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων

Υλικό από το 2020
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Ηλεκτρονική υποβολή ασκήσεων
Λύσεις θεμάτων 5/2/2021
Αποτελέσματα εξετάσεως 5/2/2021
Λύσεις θεμάτων 20/5/2021
Κείμενα παρουσιάσεως άρθρων

Υλικό από το 2019
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Λύσεις θεμάτων 24/1/2020
Αποτελέσματα εξετάσεως 24/1/2020

Υλικό από το 2018
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Λύσεις θεμάτων 25/1/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 25/1/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 11/6/2019
Αποτελέσματα εξετάσεως 10/9/2019

Υλικό από το 2017
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Λύσεις θεμάτων 2/2/2018
Αποτελέσματα εξετάσεως 2/2/2018

Υλικό από το 2016
1η σειρά ασκήσεων 2016
2η σειρά ασκήσεων 2016
Αναλυτικές απαντήσεις της 1ης σειράς ασκήσεων
Αναλυτικές απαντήσεις της 2ης σειράς ασκήσεων
Λύσεις θεμάτων 27/1/2017
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/1/2017

Υλικό από το 2015
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Λύσεις θεμάτων 29/1/2016
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/1/2016

Υλικό από το 2014
Οδηγός μελέτης ανά ημέρα διδασκαλίας
Αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων
Ερωτήσεις σταδιακής εξοικειώσεως
Λύσεις θεμάτων 25/2/2015
Αποτελέσματα εξετάσεως 25/2/2015

Αρχείο Excel για την επίλυση περίπλοκων εξισώσεων
Φάσματα
Επιστήμονες τα ονόματα των οποίων συνδέονται με την φασματοσκοπία

Περιοδικά και βάσεις δεδομένων συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος:
Journal of Chemical Physics
Journal of Physical Chemistry A
Physical Chemistry Chemical Physics
Journal of Molecular Spectroscopy
NIST Physical Reference Data - Δεδομένα ατόμων
DiRef: Database for diatomic molecules
Refractive index of air by A. T. Young

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
η-τάξη του ΕΚΠΑ: Μοριακή Φασματοσκοπία
Physics of the Interstellar Medium (Φυσική διαστρικού χώρου) με ενδιαφέροντα μαθήματα στην ατομική και μοριακή φασματοσκοπία σε λίγες σελίδες. Κατευθύνσεις έρευνας στην Φυσική ατόμων, μορίων και οπτικής 1986 από την National Academies Press
University of California at San Diego Chemistry 126 (Κβαντική - Φασματοσκοπία, δείτε τα διαγωνίσματα)
Wavelength - RGB conversion (Επιτόπιο αντίγραφο) [Δοκιμάστε το spectra.exe]

Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
jupiter.chem.uoa.gr