Βιβλιογραφία για την Μοριακή Φασματοσκοπία

Βιβλία που χρησιμοποιούνται στις παραδόσεις.
 1. John M. Brown, Molecular Spectroscopy, Oxford Chemistry Primers Vol. 55, Oxford Science Publications, Oxford, 1998
  ISBN: 0-19-855785-X [Μετάφραση]
 2. P. F. Bernath, Spectra of Atoms and Molecules, 2nd ed., Oxford U. P., New York, 2005
  ISBN: 0-19-517759-2 [1st Ed. with OCR]
 3. Jeanne McHale, Molecular Spectroscopy, Prentice-Hall, 1999
  ISBN: 0-13-229063-4 [with color cover]
 4. Colin N. Banwell, Elaine M. McCash, Fundamentals of Molecular Spectrosopy, McGraw Hill, 4th ed., London, 1994
  ISBN: 0-07-707976-0
 5. J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, 4th Ed., Wiley, Chichester, 2004
  ISBN: 0-470-84416-7
 6. J. Michael Hollas, High Resolution Spectroscopy, 2nd Ed., Wiley, Chichester, 1998
  ISBN: 0-471-97421-8
 7. Ira N. Levine, Molecular Spectroscopy, Wiley, New York, 1975
  ISBN: 0-471-53128-6
 8. Ira N. Levine, Quantum Chemistry, 5th Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
  ISBN: 0-13-685512-1
 9. Ε. Καμαράτου, Βοήθημα Φασματοσκοπίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000
 10. Ν. Α. Κατσάνου, Φυσικοχημεία, βασική θεώρηση, Παπαζήση, Αθήνα, 1999
 11. Αθ. Φαβρικάνου, Μαθήματα Φυσικοχημείας (Συμπλήρωμα), Αθήνα, 1988
 12. T. P. Softley, Atomic Spectra, Oxford Chemistry Primers Vol. 19, Oxford Science Publications, Oxford, 1994
  ISBN: 0-19-855688-8
 13. Gary Attard & Colin Barnes, Surfaces, Oxford Chemistry Primers Vol. 59, Oxford Science Publications, Oxford, 1998
  ISBN: 0-19-855686-1 [Μετάφραση]
 14. M. Brouard, Reaction Dynamics, Oxford Chemistry Primers Vol. 61, Oxford Science Publications, Oxford, 1998
  ISBN: 0-19-855907-0 [Μετάφραση]
 15. Rodney Loudon, The quantum theory of light, Clarendon, 1983
  ISBN: 0-19-851155-8
 16. I. I. Sobelman, Atomic Spectra and Radiative Transitions, Springer, 1992
  ISBN: 0387545182
 17. Richard N. Zare, Angular Momentum, Wiley-Interscience, 1988
  ISBN: 0-471-85892-7
 18. Κ. Ν. Πολυδωρόπουλος, Στοιχειώδης Κβαντική Χημεία. Μέρος Β': Διατομικά Μόρια, Αθήνα 1968
 19. P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 3rd ed., 1999
  ISBN: 0-19-855947-X
 20. Donald McQuarrie, Statistical Mechanics, University Science Books, 2000
  ISBN: 1-891389-15-7
 21. John S. Rigden, Hydrogen: the essential element, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2002
  ISBN: 0-674-01252-6
 22. David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Ed., 2003-2004
 23. John D. Barrow, The Constants of Nature From alpha to omega - The numbers that encode the deepest secrets of the universe, Pantheon Books, Random House, New York, 2002
  ISBN: 0-375-42221-8
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
 1. Sune Svanberg, Atomic and Molecular Spectroscopy. Basic Aspects and Practical Applications, 4th Ed., Springer, Berlin, 2004
  ISBN: 978-3-540-20382-7
 2. Gordon W. F. Drake, Ed, Springer Handbooks of Atomic Molecular and Optical Physics, Springer, 2006
  ISBN:
  0-387-26308-X
 3. Koichi M. T. Yamada, Gisbert Winnewisser, Eds, Interstellar Molecules. Their Laboratory and Interstellar Habitat, Springer, 2011
  ISBN: 978-3-642-16268-8
 4. Michael Mueller, Fundaments of Quantum Chemistry. Molecular Spectroscopy and Modern Electronic Structure Computations, Kluwer, New York, 2002
  ISBN: 0-306-47566-9
 5. Ira N. Levine, Quantum Chemistry, 5th Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
  ISBN: 0-13-685512-1
 6. Franco Battaglia and Thomas F. George, Fundamentals in Chemical Physics, Kluwer, Dordrecht, 1998
  ISBN: 0-7923-5214-9
 7. Jack D. Graybeal, Molecular Spectroscopy, McGraw-Hill, 1988
  ISBN: 0-07-024391-3
 8. W. G. Richards & P. R. Scott, Energy levels in atoms and molecules, Oxford Chemistry Primers Vol. 26, Oxford Science Publications, Oxford, 1994
  ISBN: 0-19-855804-X
 9. R. D. Levine, Molecular Reaction Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
  ISBN: 9780521140713
 10. Hermann Haken and Hans Christoph Wolf, Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry. Introduction to Experiments and Theory, 4th Ed., Springer, Berlin, 2004
  ISBN: 978-3-642-07400-4
 11. Hermann Haken and Hans Christoph Wolf, The Physics of Atoms and Quanta. Introduction to Experiments and Theory, 7th Ed., Springer, Berlin, 2005
  ISBN: 3-540-20807-0
 12. Christopher J. Foot, Atomic Physics, Oxford U. P., Oxford, 2005
  ISBN: 0-19-850696-1
 13. H. Lefebvre-Brion, R. Field, The Spectra and Dynamics of Diatomic Molecules, Academic Press, 2004
  ISBN: 0-12-441456-7
 14. J. Brown and A. Carrington, Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecules (or single file), Cambridge U. P., 2003
  ISBN: 0-521-53078-4
 15. Gerhard Herzberg, Atomic Spectra and Atomic Structure, Dover, New York, 1944
  ISBN: 0-486-60115-3
 16. G. Herzberg, The Spectra and Structures of Simple Free Radicals, Dover, New York, 1988
  ISBN: 0-486-65821-X
 17. G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure, I. Spectra of Diatomic Molecules, Krieger, Malabar, 1989
  ISBN: 0-89-464268-5, 0-89464-789-X
 18. G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure, II. Infrared and Raman of Polyatomic Molecules, Krieger, Malabar, 1990
  ISBN: 0-89464-269-3
 19. G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure: III. Electronic Spectra and Electronic Structure of Polyatomic Molecules, Krieger, Malabar, 1991
  ISBN: 0-89464-270-7
 20. K. P. Huber and G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure: IV. Constants of Diatomic Molecules, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979
  ISBN: 0-442-23394-9
 21. C. H. Townes and A. L. Schawlow, Microwave Spectroscopy, Dover, New York, 1975
  ISBN: 0-486-61798-X
 22. W. Gordy, W. V. Smith, R. F. Trambarulo, Microwave Spectroscopy, Wiley, New York, 1953
 23. R. J. Le Roy, RKR1 2.0, A Computer Program Implementing the First-Order RKR Method for Determining Diatomic Molecule Potential Energy Functions, 2004
 24. M. N. R. Ashfold and P. A. Cook, Photochemistry with VUV Photons Academic Press, 2001
 25. A. G. Gaydon, Dissociation Energies and Spectra of Diatomic Molecules, Chapman and Hall, London, 1968
 26. A. G. Gaydon, The Spectroscopy of Flames, 2nd Ed., Chapman and Hall, London, 1974
  ISBN: 978-94-009-5722-0
 27. L. Allen and J. H. Eberly, Optical resonance and two-level atoms, Dover, New York, 1975
  ISBN: 0-486-65533-4
 28. Robert D. Cowan, The Theory of Atomic Structure and Spectra, U. of California Press, 1981
  ISBN: 0-520-03821-5
 29. E. Bright Wilson, jr, J. C. Decius, Paul C. Cross, Molecular Vibrations. The theory of infrared and Raman vibrational spectra, Dover,
 30. F. A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory, 3rd Ed., Wiley, 1990
 31. Richard P. Feynman, Albert F. Hibbs, Daniel F. Styer, Quantum Mechanics and Path Integrals, Emended Edition, Dover, 2010
  ISBN: 978-0-486-47722-0
 32. Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy, 5th Ed. Vol. 1. Basic Principles, Vol. 2. Experimental Techniques, Springer, Berlin, 2014
  ISBN: 978-3-642-53859-9
 33. Anne P. Thorn, Spectrophysics, Chapman & Hall, London, 1974
  ISBN: 0-412-12520-X
 34. Laser Spectroscopy, David L. Andrews, Andrey A. Demidov, Eds., Springer, 1995
  ISBN: 978-1-4613-8004-7
 35. Attilio Rigamonti, Pietro Carretta, Structure of Matter. An Introductory Course with Problems and Solutions, Springer, 2007
  ISBN: 978-88-470-0560-0
 36. Günter Gauglitz and David S. Moore, Eds., Handbook of Spectroscopy 2nd Ed., Wiley, 2014
  ISBN: 978-3-527-32150-6
 37. Jonathan Tennyson, Astronomical Spectroscopy. An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of Astronomical Spectra, Imperial College Press, London, 2005
  ISBN: 1-86094-513-9
 38. Pierre-Richard Dahoo and Azzedine Lakhlifi, Infrared Spectroscopy of Diatomics for Space Observation, Wiley, 2017
  ISBN: 978-1-78630-116-1
 39. Siegfried Wartewig, Ir And Raman Spectroscopy: Fundamental Processing, Wiley, 2003
  ISBN: 3-527-30245-X
 40. Valeri P. Tolstoy, Irina V. Chernyshova and Valeri A. Skryshevsky, Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films, Wiley, 2003
  ISBN: 0-471-35404-X
 41. Milan Milosevic, Milosevic_Internal_Reflection_and_ATR_Spectroscopy, Wiley, 2012
  ISBN: 978-0-470-27832-1
 42. Brian C. Smith, Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy, CRC Press - Taylor and Francis, Boca Raton, FL, 2011
  ISBN: 978-1-4200-6930-3
 43. Jyrki Kauppinen, Jari Partanen, Fourier Transforms in Spectroscopy, Wiley, 2001
  ISBN: 3-527-40289-6
 44. Peter Vandenabeele, Practical Raman Spectroscopy - An Introduction, Wiley, 2013
  ISBN: 978-0-470-68319-4
 45. Derek A. Long, The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules, Wiley, 2002
  ISBN: 0-470-84576-7
 46. John R. Ferraro, Kazuo Nakamoto and Chris W. Brown, Introductory Raman Spectroscopy, 2nd Ed., Elsevier, 2003
  ISBN: 978-0-12-254105-6
 47. Richard L. McCreery, Raman Spectroscopy for Chemical Analysis, Wiley, 2000
  ISBN: 0-471-25287-5
 48. Kazuo Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. Part B: Applications in Coordination, Organometallic, and Bioinorganic Chemistry, 6th Ed., Wiley, 2009
  ISBN: 978-0-471-74493-1
 49. Kazuo Nakamoto, Masamichi Tsuboi, Gary D. Strahan, Drug-DNA interactions : structures and spectra, Wiley, 2008
  ISBN: 978-0-471-78626-9
 50. Herman A. Szymanski, Ed., Raman Spectroscopy. Theory and Practice, Volume 2, Plenum, 1970
  ISBN: 978-1-4684-3027-1
 51. Giel Berden and Richard Engeln, Eds., Cavity Ring-Down Spectroscopy: Techniques and Applications, Wiley, 2009
  ISBN: 978-1-405-17688-0
 52. Stefan Hüfner, Photoelectron Spectroscopy. Principles and Applications, Springer, 1995
  ISBN: 978-3-662-03150-6
 53. Peter Hannaford, Ed., Femtosecond Laser Spectroscopy, Springer, 2005
  ISBN: 0-387-23294-X
 54. Evgenij Barsoukov and J. Ross Macdonald, Eds., Impedance Spectroscopy Theory, Experiment, and Applications, 2nd Ed., Wiley, 2005
  ISBN: 0-471-64749-7
 55. V. I. Vedeneyev, L. V. Gurvich, V. N. Kondrat'yev, V. A. Medvedev and Ye. L. Frankevich, Bond Energies, Ionization Potentials and Electron Affinities, Arnold, London, 1966.
 56. B. deB. Darwent, Bond Dissociation Energies in Simple Molecules, National Bureau of Standards, NSRDS-NBS 31, 1970
 57. Harvey Elliot White, Introduction to Atomic Spectra, McGraw-Hill, New York, 1934
 58. Boris Stoicheff, Gerhard Hezberg. An illustrious life in science, NRC Research Press, 2002
Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία πλήρους κειμένου είναι μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση - εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε VPN.
Περισσότερα βιβλία

20/10/2018