Ερωτήσεις σταδιακής εξοικείωσης με την Φασματοσκοπία

 1. Πόσες διαφορετικές δονήσεις κάνουν τα μόρια του CO;
 2. Ποιά από τα μόρια απορροφούν στο ορατό φάσμα: H2, O2, H2O, I2, CO, CO2;
 3. Ποιές από τις παρακάτω μεταπτώσεις μπορούμε να μελετήσουμε με μετρήσεις στο υπέρυθρο; ηλεκτρονιακές, δονητικές, περιστροφικές, ηλεκτρονιακού spin, πυρηνικού spin.
 4. Το μόριο 138Ba127I έχει σταθερά δονήσεως 150 cm-1. Για το 136Ba127I η σταθερά δονήσεως είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη;
 5. Πού βρίσκεται το φάσμα υπερύθρου του 13CO σε σχέση με αυτό του 12CO;
 6. Ποιά μόρια απορροφούν στο υπέρυθρο φάσμα: H2, C6H6, H2O, CO, NaCl, CO2;
 7. Από ποιά σχέση δίνεται η ενέργεια των κβαντικών σταθμών περιστροφής ενός μη ελαστικού περιστροφέα και δόνησης ενός αρμονικού ταλαντωτή;
 8. Τι ονομάζεται ενέργεια μηδενός ενός ταλαντωτή;
 9. Ποιό μόριο Ο2 περιστρέφεται πιο γρήγορα; Αυτό με κβαντικό αριθμό περιστροφής J=5 ή με J=7;
 10. Ποιό μόριο Ν2 δονείται με μεγαλύτερη συχνότητα; Αυτό με κβαντικό αριθμό δονήσεως v=0 ή με v=1;
 11. Ποιό μόριο F2 έχει μεγαλύτερη μέση τιμή διαπυρηνικής αποστάσεως; Αυτό με v=0 ή με v=1; Και στις δυο περιπτώσεις J=5.
 12. Σε ποιά δονητική στάθμη αερίου CO θερμοκρασίας δωματίου βρίσκονται περισσότερα μόρια, v=0 ή v=1;
 13. Πώς μπορούμε να απαλείψουμε από το ορατό φάσμα του Ι2 μεταπτώσεις από τις δονητικά διεγερμένες καταστάστεις v=1, 2);
 14. Χρησιμοποιώντας τις φασματοσκοπικές σταθερές δονήσεως (4320 cm-1) και περιστροφής (59.3 cm-1) του H2 υπολογείστε το μήκος του δεσμού και τις μεταβολές αυτού κατά μια περίοδο δονήσεως του μορίου.
 15. Τι απαιτείται για την εμφάνιση του φαινομένου Stark;
 16. Τι κοινό έχουν οι φασματοσκοπίες Raman και φθορισμού; Ποιά η βασική διαφορά τους;
 17. Αναφέρατε δυο παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές εντάσεις των κορυφών ενός φάσματος.
 18. Σε τι οφείλεται η «ερυθρή μετατόπιση» του φάσματος του υδρογόνου την οποία μελετούν οι αστροφυσικοί;
 19. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μορφή φυσικής ραδιενέργειας;
 20. Το ηλιακό φώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ως πηγή φωτός για φασματοσκοπία ορατού;
 21. Σε τι οφείλονται το μπλε χρώμα και το πορτοκαλί χρώμα της φλόγας του φωταερίου;

12/2/2001