Γεώργιος Καραγκούνης

G. Karagounis

Ο Γεώργιος Καραγκούνης [...] γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1905 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο της Αθήνας και από το 1921 μέχρι το 1926 σπούδασε Χημεία εις τα Πανεπιστήμια Gottingen και Freiburg της Γερμανίας. Από το τελευταίο Πανεπιστήμιο πήρε το διδακτορικό του το 1926.

Κατά την περίοδο 1926 έως 1930 εργάζεται στο πειραματικό ερευνητικό πεδίο εις το Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου του Μονάχου ως υπότροφος της Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

Το 1930 και για ένο χρόνο μεταβαίνει και εργάζεται ως υπότροφος Ramsay του Ελληνικού Κράτους, εις το University College Λονδίνου.

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων στην Ελλάδα και σε ηλικία 27 ετών εκλέγεται Έκτακτος Καθηγητής της Φυσικοχημείας εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1932, μετά δε Τακτικός Καθηγητής της αυτής έδρας το 1938, εις την οποία και παρέμεινε μέχρι το 1948.

Η προ του πολέμου περίοδος εργασίας του Γεωργίου Καραγκούνη εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα. Παραδίδει μαθήματα Χημικής Θερμοδυναμικής, Ηλεκτροχημείας και Θεωρίας των Κβάντων. Δημιουργεί και οργανώνει το Εργαστήριο Φυσικοχημείας. Οργανώνει μια σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων, τα περίφημα Κολλόκβια με άνω των εκατό διαλέξεων σε θέματα Φυσικοχημείας εις το Χημείο του Πανεπιστημίου[Σχόλιο 2011-Πηγή]. Συγγράφει και εκδίδει το βιβλίο «Φυσικοχημεία» και συμμετέχει στο Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας με πρωτότυπες εργασίες και διαλέξεις. Εργάζεται ερευνητικά και οι δύο στενοί συνεργάτες του, αείμνηστοι Γ. Κούμουλος και Γ. Δρίκος γίνονται διδάκτορες επί των εργασιών αυτών. Εν συνεχεία αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα οι άλλοι δύο συνεργάτες του, ο μετέπειτα διαδεχθείς εις την Έδρα Καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος [15/6/1944] και η κα Π. [Πανδώρα/Ντόρα] Νικολαΐδου [4/2/1944].

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η ακολουθήσασα κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος, ανακόπτουν το έργο του Γεωργίου Καραγκούνη. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρετεί ως έφεδρος αντισυνταγματάρχης του πυροβολικού εις το VI Γραφείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, γνωματεύει επί χημικών θεμάτων και εποπτεύει εις την βιομηχανική κατασκευή ηλεκτρικών στηλών, που εχρησιμοποιούντο από τις πυροβολαρχίες. Κατά την κατοχή η έλλειψη χημικών ουσιών, επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρικού ρεύματος μειώνουν κατά πολύ την ερευνητική του δραστηριότητα. «Μέγα μέρος της ενεργείας μας» αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, «κατηναλίσκετο εις τον καθημερινόν, δεινόν αγώνα ευρέσεως τροφίμων».

Η συσσώρευση τόσων κακών εις την πατρίδα του και οι δυσοίωνες προοπτικές, τον αναγκάζουν το 1948 να αναχωρήσει προς τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η επιστημονική παράδοση θα αποτελούσε τις γόνιμες συνθήκες για να συνεχίσει ο Γεώργιος Καραγκούνης το επιστημονικό του έργο.

Έτσι το 1948 λαμβάνει εντολή διδασκαλίας εις το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης της Ελβετίας, που διαρκεί μέχρι το 1956. Παράλληλα εργάζεται ερευνητικά εις το Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης. Παίρνει μέρος εις το Διεθνές Συνέδριο της Χημείας στη Στοκχόλμη το 1954.

Από το 1956 μέχρι το 1968 αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα ως τακτικός καθηγητής της Φυσικοχημείας εις το Πανεπιστήμιο Freiburg της Γερμανίας. Εργάζεται ερευνητικά και καθοδηγεί τους συνεργάτες του για την απόκτηση διπλωμάτων και διδακτορικών. Συνολικά ο αριθμός ανέρχεται σε 4 διδακτορικές διατριβές και 7 διπλωματικές εργασίες.

Το 1959 εκδίδει το σύγγραμμα "Einführung in die Elektronentheorie Organischer Verbindungen" (Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Θεωρία των Οργανικών Ενώσεων) το οποίο μεταφράζεται εν συνεχεία στην αγγλική [Introductory 0rganic Quantum Chemistry. G. Karagounis. Translated by F. C . Nachod. pp. viii + 204. New York and London: Academic Press, 1962] και πολωνική.

Ενδιάμεσα, το 1964, επί τη βάσει μιας ετήσιας άδειας, μεταβαίνει και εργάζεται εις το Mathematical Institut of the Oxford University του καθηγητού Coulson σε θέματα Θεωρητικής Χημείας.

Το 1966 αναγορεύεται αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Εις την Ελλάδα επανέρχεται το 1968 και αναλαμβάνει με 8ετή σύμβαση εργασίας την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Φυσικοχημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα. Εξοπλίζει με σύγχρονα όργανα το εργαστήριο και εργάζεται λίαν γόνιμα με τους συνεργάτες του. Αποτέλεσμα: πληθώρα δημοσιεύσεων και απονομή τεσσάρων διδακτορικών διπλωμάτων στους συνεργάτες του Αγαθοκλή, Παπαβασιλείου, Μακρυγιάννη και Παλαιοπούλου.

Μετά την λήξη του συμβολαίου με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ο Γεώργιος Καραγκούνης εξακολουθεί να εργάζεται εις το μικρό ιδιωτικό του εργαστήριο εις την Κηφισιά, τραπείς προς θέματα ανάλογα με τις δυνατότητες των οργάνων που διαθέτει. Εις το εργαστήριο αυτό εκπονήθηκαν εργασίες, οι οποίες εδημοσιεύθησαν εις ξένα περιοδικά πλην των ανακοινώσεων εις την Ακαδημία Αθηνών.

Το εργαστήριο αυτό, δίκην αναχωρητηρίου, προκαλεί δέος και τον θαυμασμό για τον επιστήμονα άνθρωπο, οποίος εξακολουθεί να εργάζεται και να κρατεί άσβεστη την ιερή φλόγα της επιστημονικής έρευνας.

Ο Γεώργιος Καραγκούνης αναγορεύεται το 1984 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ενώ το 1982 και το 1986 αναγορεύεται τακτικό μέλος των Ιταλικών Ακαδημιών Academia Mediteranea delle Scienze-Catania και Tiberina της Ρώμης.

Σημαντική δραστηριότητα του Γεωργίου Καραγκούνη πρέπει να καταλογισθεί η περίοδος της προεδρίας του εις την Επιστημονική Επιτροπή της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών κατά το 1970-73, την οποία συνέστησε ο τότε πρόεδρος της Ενώσεως Δρ Ιω. Κανδήλης και η οποία οργάνωσε και εξέδωσε πρώτη φορά το διεθνές περιοδικό Chimica Chronica - New Series.

Από το 1977 μέχρι σήμερα [1989] έχει κάμει σειρά έξη ομιλιών εις την Ακαδημία Αθηνών και το Ίδρυμα Ευγενίδου επί φιλοσοφικοεπιστημονικών θεμάτων, εις τα οποία αναφερόμεθα παραιτέρω.

Επιστημονικό Έργο

Το επιστημονικό έργο του Γεωργίου Καραγκούνη ανερχόμενο εις άνω των εξήντα πρωτοτύπων εργασιών, που δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα περιοδικά και ανεκοινώθησαν σε συνέδρια, δύναται να χωρισθεί εις έξη ομάδες.

1. Εις την πρώτη ομάδα εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ χημικής συνθέσεως και δομής οργανικών ενώσεων. Περί τις δώδεκα εργασίες έχουν αφιερωθεί εις ερωτήματα επιπέδου συμμετρίας εις τις ελεύθερες ρίζες και σε οπτικώς ενεργές καταστάσεις. Διάσπαση ρακεμικών μιγμάτων, δι' εκλεκτικής προσροφήσεως με οπτικώς ενεργό στερεά επιφάνεια ή δια καλυμμένων με στροφικές ουσίες ανενεργών στερεών υποβάθρων μεγάλης λεπτότητος, εις υγράν ή εις αέριον κατάσταση. Δημιουργείται η πεποίθηση περί υπάρξεως γενικης αρχής, που διέπει όλες τις οργανικές ενώσεις, δηλ. ότι οι δομές που εκτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό μη ενεργών δονήσεων εις το IR και το φάσμα Raman είναι σταθερότερες. Οι θερμότητες καύσεως είναι γραμμική συνάρτηση του «αριθμού υδρογόνων» καθώς και η ταχύτητα εξαπλώσεως μονομοριακών στοιβάδων επί υδατικής επιφάνειας είναι συνάρτηση της στερεοχημικής δομής απροσδόκητα συσχετιζομένης με μακροσκοπικές υδροδυναμικές απόψεις.

2. Ισχυροί ηλεκτρολύτες είναι το θέμα της δεύτερης ομάδας. Δύο εργασίες ασχολούνται με τον ακριβή προσδιορισμό και ερμηνεία διαβαθμίσεως των ωσμωτικών συντελεστών αλογονούχων αλκαλιμετάλλων. Ο ανταγωνισμός εις την εφυδάτωση των δύο ετεροπολικών ιόντων εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των ακτίνων τους. Σε ίδιες ή συγκρίσιμες περιπτώσεις ελαχιστοποιούνται τα μεγέθη της διαλυτότητας, εφυδατώσεως, θερμότητας αραιώσεως και ωσμωτικών συντελεστών, λόγω της εκδηλούμενης ανομοιογένειας του ηλεκτρικού πεδίου.

3. Η τρίτη ομάδα εκ δεκαέξη εργασιών έχει κύριο θέμα την συμπεριφορά μονομοριακών στοιβάδων επί στερεών επιφανειών. Εις αυτές, κατόπιν ευρέσεως μιάς απλής μεθόδου προσδιορισμού της εσωτερικής επιφάνειας λεπτώς καταμερισμένης στερεάς φάσεως, μελετώνται διάφορες φυσικοχημικές σταθερές των εν προσφορήσει ουσιών και διαπιστούνται οι διαφορές μεταξύ χημικής και φυσικής προσροφήσεως. Φάσματα Raman, NMR ως και IR παρέχουν πληροφορίες επί μόνο-, δι-, και τριμοριακών στοιβάδων ως και πολυστοιβάδων.

4. Εις την τέταρτη ομάδα εκ τεσσάρων εργασιών εξετάζεται η δράση οργανικών ενώσεων ως αντιδιαβρωτικών του σιδήρου. Το πρόβλημα της διαβρώσεως αντιμετωπίζεται δι' επιλογής της κατάλληλης χημικής δομής, τα άτομα της οποίας πρέπει να έχουν ισχυρή χημική συγγένεια προς τον σίδηρον και τα μοριακά ενδιάκενα να είναι τόσο μικρά ώστε να αποκλείεται η δίοδος ιόντων υδρογόνου. Οργανικές ενώσεις του θείου ως γραμμικά αλλά και δικτυωτά υψιπολυμερή προσροφώνται επί επιφανειών σιδήρου λόγω εισόδου των d-ηλεκτρονίων του θείου εις ενεργειακώς κενές στάθμες των ατόμων του σιδήρου. Τα ενδιάμεσα κενά πληρούνται δια του εγκλωβισμού ξένων μορίων.

5. Σύνθεση αλυσιδωτών κρικωτών ενώσεων, των κατενανίων, είναι το θέμα της πέμπτης ομάδας. Οκτώ εργασίες συνθέσεως βασίζονται δε μια νέα φυσικοχημική μέθοδο παρασκευής πολυμερών καδενοειδών ενώσεων. Κατ' αυτήν γίνεται εκμετάλλευση των μοριακών προσανατολισμών των χαρακτηριστικών ομάδων των ενώσεων της επιφανείας του ύδατος και υπό την επιφάνεια προστίθεται κυκλική ένωση μεγάλου δακτυλίου. Προκαλουμένων κατόπιν κάποιων αντιδράσεων μεταξύ των ομάδων αυτών, καδενοποιούνται στατιστικώς οι δύο ενώσεις.

6. Ανεξαρτήτων θεμάτων εργασίες, περίπου δέκα, αποτελούν την έκτη ομάδα και ασχολούνται φυσικοχημικά προβλήματα των φωτογραφικών πλακών, με την υδρογόνωση του ελαίου υπό την επίδραση UV φωτός παρουσία καταλύτου, με διαχωρισμό πολικών από μη πολικές ενώσεις, με την μελέτη του παραμαγνητισμού της ρίζας τριφαινύλιον δια της φασματοσκοπίας Raman ως και των τριχλωριούχων ενώσεων σπανίων γαιών. Τέλος η διαπίστωση της εκπομπής μικροκυματικής ακτινοβολίας κατά την διάρκεια χημικής αντιδράσεως είναι τα τελευταία και εντυπωσιακά ευρύματα των ερευνών του Γεωργίου Καραγκούνη.

Ποιητικό έργο

[...]

Ο ποιητής Γεώργιος Καραγκούνης μας έχει παρουσιάσει τρεις ποητικές συλλογές, όλες στην γερμανική γλώσσα. Είναι: 1) Attische Nächte (Αττικές Νύχτες) Ζυρίχη 1949. 2) Herbstlieder der Nacht (Φθινοπωρινά τραγούδια της Νύχτας) Ζυρίχη 1980 [μικρό αρχείο]. 3) Das grosse Borgen (Ο Μεγάλος Δανεισμός) Αθήνα 1984.

[...]

Φιλοσοφικό έργο

[...]

Οι φιλοσοφικοί του στοχασμοί ενυπάρχουν σε όλες του τις ομιλίες με φιλοσοφικοεπιστημονικό περιεχόμενο. Αυτές είναι οι εξής:

1) «Η Ύλη, το Προσφιλέστατον του Θεού Τέκνον», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 54, 39*-53* (1979) [PDF]
2) «Ο Albert Einstein και το Έργον του», Ίδρυμα Ευγενίδου 1979. [διάλεξις γενομένη εις το "Ίδρυμα Ευγενίδου" την 18ην Μαΐου 1979]
3) «Η συναδέλφωσις τύχης και αιτιοκρατικής αναγκαιότητος», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 58, Β' 173-186 (1983). [ομιλία γενομένη την 22.2.1983] [PDF]
4) «Προς την Δύσιν της ατομικής θεωρίας της ύλης;», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 60, Β' 30-49 (1985). [Ομιλία κατά την επίσημη υποδοχή του στην Ακαδημία] [PDF]
5) «Η Φυσικοχημεία, μία πύλη προς κατανόησιν των φαινομένων της ζωής. Η δικαίωσις του μη υπολογισήμου», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 61, Β' 421-434 (1986) [PDF]
6) «Αι φυσικαί Επιστήμαι και πάλιν προ νέου διλήμματος. Η ανάπτυξις της βιοτεχνολογίας», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 63, Β' 37-50 (1988) [PDF]

Στις ανωτέρω ομιλίες ο Γεώργιος Καραγκούνης με κριτικό πνεύμα ώριμου και εξαγνισμένου επιστήμονα, που διαπίστωσε την ματαιότητα στην ανεύρεση της απόλυτης αλήθειας και την αγωνία στην αναζήτησή της μέσω της επιστημονικής έρευνας, εισέρχεται στον φευγαλέο κόσμο των σύγχρονων γνώσεων που αμυδρά οριοθετούν το σκοτάδι του Κόσμου, με μόνη λαμπάδα να φωτίζει τα έσχατα βήματα, την Χριστιανική Πίστη. Εισχωρώντας στα μύχια του μικρόκοσμου και της κβαντο-χρωμοδυναμικής των κουόρκς διαπιστώνει ότι τα σωματίδια αυτά δεν έχουν τίποτα το σωματιδιακό αλλά είναι απλά αμοιβαίες σχέσεις. Έτσι συμπληρώνει την ρήση του Ηράκλειτου με την δική του πλέον προέκταση ότι «τα πάντα ρεί και τα πάντα είναι μετά των πάντων συνδεδεμένα».

Συντάσσεται με την νέα Θερμοδυναμική των μη αντιστρεπτών διεργασιών αναγνωρίζων ιδιότητες ζώντων οργανισμών εις τις μακράν της ισορροπίας οργανωμένες δομές εκ διασποράς, που ταλαντούμενες με συνεχή τροφοδότηση ενέργειας και ύλης από το περιβάλλον, κρατούν μακράν το σύμπαν του Δημιουργού από τον θλιβερά απαισιόδοξο θερμικό θάνατο.

[...]

[Αποσπάσματα ομιλίας του Παύλου Δημοτάκη κατά την εορταστική εκδήλωση για τα 60 χρόνια ακαδημαϊκής ζωής του Γ. Καραγκούνη στις 24 Απριλίου 1987, όπως δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «Αφιέρωμα εις τον Καθηγητήν - Ακαδημαϊκόν Γεώργιον Απ. Καραγκούνην» με επιμέλεια των Π. Δημοτάκη και Ι. Κανδήλη, 1989.]


Ο Γ. Καραγκούνης πέθανε στην Κηφισιά το 1990. Υπήρξε κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το έτος 1944-1945.
Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία παρέχονται από την αίτηση υποψηφιότητας στο ΕΜΠ του 1960 [βιογραφικό], από τις προσφωνήσεις κατά την υποδοχή του στην Ακαδημία Αθηνών στις 15/1/1985 [PDF] και από το βιογραφικό σημείωμα που είχε υποβάλει με την ανάλυση των εργασιών του για την υποψηφιότητά του στην Ακαδημία Αθηνών. Ενδιαφέροντα σχόλια για τον Γ. Καραγκούνη (και άλλα μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου) από το ημερολόγιο του H. M. Miller που επισκέφθηκε την Αθήνα μεταξύ 11 και 12/5/1936 για λογαριασμό του Rockefeller Institute.
Εκτενές αφιέρωμα στα Χημικά Χρονικά 53 (7-8) 195-206 (1991).

Μερικές από τις δημοσιεύσεις του

 1. Über einige asymmetrische Triphenylmethanderivate
  Georg Karagunis
  Diss. Freiburg im Breisgau, 39 S. (1926)
 2. Über die Beeinflussung der Lichtabsorption des Silberbromids durch adsorbierte Ionen
  K. Fajans, H. Fromherz und G. Karagunis
  Z. Elektrochem. 33, 548-554 (1927)
 3. Über die Beeinflussung der Lichtabsorption und der photochemischen Empfindlichkeit von Bromsilber-Gelatineemulsionen durch adsorbierte Ionen
  H. Fromherz und G. Karagunis
  Z. phys. Chem. B 1, 346-361 (1928) [PDF]
 4. Über die Beeinflussung der Lichtabsorption von Schwermetallhalogeniden durch adsorbierte Ionen
  K. Fajans und G. Karagunis
  Naturwiss. 17, 274 (1929) [PDF]
 5. Beeinflussung der Lichtabsorption von Metallhalogeniden durch adsorbierte Ionen
  K. Fajans und G. Karagunis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 4, 287-301 (1929) [PDF]
 6. Beeinflussung der Lichtabsorption von Schwermetallhalogeniden durch adsorbierte Ionen (Επίδρασις της προσροφήσεως ιόντων επί της απορροφήσεως του φωτός υπό αλογονούχων των μετάλλων)
  K. Fajans und G. Karagunis
  Z. physik. Chem. B 5, 385-405 (1929) [PDF]
 7. Osmotisches Verhalten von starken Elektrolyten in Lösung und Hydratation ihrer Ionen
  K. Fajans and Dr. G. Karagunis
  Z. angew. Chem. 43, 1046-1048 (1930) [PDF]
 8. Zur Individualität der osmotischen Koeffizienten bei Alkalihalogeniden
  G. Karagunis, A. Hawkinson und G. Damköhler
  Z. Phys. Chem. A 151, 433-466 (1930) [PDF]
 9. Zu den individuellen Verschiedenheiten der osmotischen Koeffizienten starker Elekrtrolyten
  Γεώργιος Καραγκούνης
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 5, 314-319 (1930) [PDF]
 10. Zur Dispersion von Salzlösungen. Eine Beziehung zwischen Dispersion und osmotischen Koeffizienten
  Γεώργιος Καραγκούνης
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 6, 385-391 (1931) [PDF]
 11. Zur Stereochemie der freien Triarylmethylradikale. Eine total asymmetrische Synthese
  G. Karagunis and G. Drikos
  Naturwiss. 21, 607 (1933) [PDF]
 12. Stereochemistry of the Free Triarylmethyl Radicals: A Totally Asymmetrical Synthesis
  G. Karagunis & G. Drikos
  Nature 132, 354 (1933) [PDF]
 13. Über eine Synthese optisch aktiver Moleküle mit Hilfe von zircular polariziertem Licht
  Γ. Καραγκούνης και Γ. Δρίκος
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 9, 177-181 (1934) [PDF]
 14. Χημική σύνθεσις και ροπή διπόλου
  Γ. Καραγκούνης
  Δελτίον Φυσικών Επιστημών Α', 158 (1934) [Ομιλία γενομένη κατά την 17ην συνάθροισιν ομιλιών Φυσικής και Χημείας εν τω μικρώ αμφιθεάτρω του Χημείου την 22αν Μαρτίου 1933.]
 15. Zur Stereochemie der freien Triarylmethylradikale. Eine total asymmetrische Synthese
  G. Karagunis und G. Drikos
  Z. phys. Chem. (B) 26, 428-438 (1934) [PDF] [Παρουσιάσθηκε ως ομιλία με θέμα "Σχηματισμός οπτικώς ενεργών μορίων τη επιδράσει κυκλικώς πολωμένου φωτός" κατά την 33η συνάθροιση την 25η Απριλίου 1934]
 16. Σχέσις μεταξύ χημικής συνθέσεως και παραχωρικού
  Γ. Καραγκούνης
  Δελτίον Φυσικών Επιστημών Β', 113 (1935) [Ομιλία γενομένη κατά την 25ην συνάθροισιν ομιλιών Φυσικής και Χημείας εν τω μικρώ αμφιθεάτρω του Χημείου την 17ην Ιανουαρίου 1934.]
 17. Περί φωτοχημικών υδρογονώσεων
  Γεώργιος Καραγκούνης
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 11, 404-406 (1936) [PDF]
 18. Περί φωτοχημικών αντιδράσεων
  Γεώργιος Καραγκούνης
  Χημικά Χρονικά 2, 76 (1937) [Ομιλία γενομένη κατά την 69ην συνάθροισιν των ομιλιών Χημείας και Φυσικής, εν τω μικρώ αμφιθεάτρω του Πανεπιστημίου την 27ην Ιανουαρίου 1937] [Περίληψη]
 19. Eine Apparatur zur Messung der Dipolmomente von freien Radikalen (Συσκευή προς μέτρησιν των διπολικών ροπών ελευθέρων ριζών)
  Γ. Καραγκούνης, Γ. Δρίκος και Θ. Γιαννακόπουλος
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 12, 328-334 (1937) [PDF]
 20. Eine neue Methode zur Trennung von optischen Antipoden. Ihre Bedeutung für die Entstehung der optischen Aktivität (Περί μιάς νέας αρχής χωρισμού οπτικώς ενεργών αντιπόδων. Η σημασία αυτής δια την γένεσιν της στροφικής ικανότητος)
  Γ. Καραγκούνης και Γ. Κούμουλος
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 13, 414-418 (1938) [PDF]
 21. Περί μιας νέας μεθόδου ισοθέρμου θερμιδομετρίας
  Γ. Καραγκούνης και Γ. Κούμουλος
  Χημικά Χρονικά 3, 215-217 (1938) [Πρακτικά Α' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου. Ανεκοινώθη υπό του κ. Γ. Καραγκούνη κατά την συνεδρίαν της 12ης Απριλίου 1938.] [PDF]
 22. Επί διακριτικής τινος συμπεριφοράς ελαιολάδων και σπορελαίων
  Γ. Καραγκούνης και Δ. Σολωμός
  Χημικά Χρονικά 3, 218-223 (1938) [Πρακτικά Α' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου. Ανεκοινώθη υπό του κ. Γ. Καραγκούνη κατά την συνεδρίαν της 11ης Απριλίου 1938.] [PDF]
 23. Σχέσεις μεταξύ μαγνητικής ροπής και χημικής συνθέσεως
  Γεώργ. Καραγκούνης
  Χημικά Χρονικά 3, 386-393 (1938) [Πρακτικά Α' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου. Ομιλία γενομένη κατά την συνεδρίαν της 11ης Απριλίου 1938.] [PDF]
 24. A New Method of Resolving a Racemic Compound
  G. Karagunis & G. Coumoulos
  Nature 142, 162-163 (1938) [PDF]
 25. Atti des X Congresso internationale di chimica 2, 278 (1938)
 26. C. I. (1939), 4740.
 27. Περί μιας νέας φυσικοχημικής μεθόδου αναλύσεως δια του ιοντογράφου (polarograph)
  Γεώργ. Καραγκούνης
  Χημικά Χρονικά 4A, 43-48 (1939) [Ομιλία γενομένη κατά την 100ήν συνάθροισιν των ομιλιών Χημείας και Φυσικής, εν τω μικρώ αμφιθεάτρω του Πανεπιστημίου την 14ην Δεκεμβρίου 1938] [PDF]
 28. Dipolmomentmessungen an freien Radikalen
  G. Karagunis und Th. Jannakopoulos
  Z. phys. Chem. (B) 47, 343-356 (1940) [PDF]
 29. Über das Verhalten von Antipoden an optisch aktiven Grenzflächen, II
  G. Karagunis und P. Nikolaidis
  Kolloid-Zeitschr. 106, 112-116 (1944) [PDF]
 30. Separation of polar from non-polar molecules
  G. Karagounis
  Nature 161, 855 (1948) [PDF]
 31. Methode zur Trennung polarer von unpolaren Molekeln
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 31, 1929-1936 (1948) [PDF]
 32. Absorptionsversuche zur Spaltung eines racemischen freien Radikales
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 32, 1840-1846 (1949) [PDF]
 33. Über das Infrarotspektrum des freien Triphenylmethyl-Radikales
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 34, 994-1002 (1951) [PDF]
 34. Über eine Beziehung zwischen Verbrennungswärmen und Symmetriegruppen von Kohlenwasserstoffen
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 34, 1999-2005 (1951) [PDF]
 35. Über eine einfache Methode zur Bestimmung der inneren Oberfläche feinverteilter fester Substanzen
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 36, 282-290 (1953) [PDF]
 36. Zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche fein verteilter fester Stoffe
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 36, 1681-1687 (1953) [PDF]
 37. Über eine Schmelzpunktserniedrigung organischer Substanzen in dünnen Schichten
  Georg Karagounis
  Helv. Chim. Acta 37, 805-814 (1954) [PDF]
 38. Über das Infrarotspektrum molekularer Schichten auf Trägermaterial
  Georg Karagounis und Ottokar Peter
  Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 61, 827-833 (1957) [PDF]
 39. Über das infrarote Spektrum organischer Substanzen in dünner Schicht
  Georg Karagounis und Ottokar Peter
  Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 61, 1094-1100 (1957) [PDF]
 40. Zur Wirkungsweise von Korrosionsinhibitoren
  Georg Karagounis und Hermann Reis
  Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 62, 865-870 (1958) [PDF]
 41. Über das Infrarotspektrum organischer Verbindungen gesoreitet in dünnen Schichten auf Oberflächen von Ionengittern. 3. Mitteilung
  G. Karagounis und O. Peter
  Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 63, 1120-1133 (1959) [PDF]
 42. Gaschromatographische Spaltung racemischer Verbindungen
  G. Karagounis and G. Lippold
  Naturwissenschaften 46, 145 (1959) [PDF]
 43. Zur chromatographischen spaltung von racemischen verbindungen
  G. Karagounis, E. Charbonnier, E. Flöss
  J. Chromatogr. 2, 84-89 (1959) [PDF]
 44. Über das Verhalten einiger Hochpolymere als Korrosionsinhibitoren
  G. Karagounis und D. Besse.
  Internation. X. Symposium über Korrosion Ferrara (Italien), Sept. 1960.
 45. Über die Austauschintegrale zwischen den σ-und π-orbitals im Äthylenmolekül.
  In Rahmen eines Studienurlaubs im mathematischen Institut. Oxford, Bearbeitung des Themas zusammen mit Prof. C.A. Coulson: (1961)
 46. Über die IR- und Ramanspektren adsorptierter Moleküle
  G. Karagounis und R. M. Issa
  Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chem. 66, 874-880 (1962) [PDF]
 47. Gaschromatographische Spaltung racemischer Verbindungen
  G. Karagounis and E. Lemperle
  Angew. Chem. 74, 185 (1962) [PDF]
 48. The separation of racemates by gas chromatography
  G. Karagounis and E. Lemperle
  Angew. Chem. Internat. Edn. 1, 166 (1962) [PDF]
 49. Gaschromatographische Spaltung racemischer Verbindungen
  G. Karagounis and E. Lemperle
  Z. analyt. Chem. 189, 131 (1962) [PDF]
 50. Raman Spectra of Adsorbed Molecules : Quenching of Fluorescence by Adsorption
  G. Karagounis, R. Issa
  Nature 195, 1196-1197 (1962) [PDF]
 51. Makromolekularer Bau und molekulare Zwischenräume als entscheidende Faktoren bei der Wirkung von Korrosionsinhibitoren, "Werkstoffe und Korrosion"
  G. Karagounis und H. Gellert
  Korrosion 16, (1963)
 52. Nuclear magnetic resonance of adsorbed molecules
  G. Karagounis
  Nature 201, 604 (1964) [PDF]
 53. Über einen Zusammenhang zwischen Korrosionsschutzwirkung und Kompressibilität hochpolymerer Verbindungen
  G. Karagounis and G. Thümen
  Materials and Corrosion 16, 490-494 (1965) [PDF]
 54. Über die kernmagnetischen Resonanzspektren adsorbierter Moleküle
  G. Karagounis & M. Gutbrod
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 41, 310-316 (1966) [PDF]
 55. Lowering of the Melting Point of Molecular Layers observed by Nuclear Magnetic Resonance
  G. Karagounis, E. Papayannakis, C. I. Stassinopoulos
  Nature 221, 655-656 (1969) [PDF]
 56. Über eine Körperklasse organischer Substanzen der IR-Spektren in hohem Masse von physikalischen Zustand abhängen
  G. Karagounis, J. Agathokli
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 44, 338-342 (1969) [PDF]
 57. Über die KMR-Spektren adsorbierter Moleküle. III. Mitteilung
  G. Karagounis und C. I. Stassinopoulos
  Z. Phys. Chem. Neue Fol. 71, 39-50 (1970) [PDF]
 58. Über die Bildung der Polymeren Catenaverbindungen durch ausgewählten Grenzflächenreaktionen
  G. Karagounis and Pandi-Agathokli
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 45, 118-126 (1970) [PDF]
 59. An interfacial method for the preparation of Polymeric Catena Compounds
  G. Karagounis and I. Pandi-Agathokli
  Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου (1970)
 60. Περί μιας μεθόδου διακρίσεως μονομοριακών και πολυμοριακών στιβάδων
  G. Karagounis, C. I. Stassinopoulos
  Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου (1970)
 61. Über die Wirkung paramagnetischer Stoffe auf die Intensität der Raman Linie (Περί της δράσεως παραμαγνητικών ουσιών εις την έντασιν των φασματικών γραμμών Raman)
  G. Karagounis und G. Makriyannis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 46, 225-230 (1971) [PDF]
 62. Raman nd IR-Spektren adsorbierter Moleküle
  G. Karagounis, G. Papavassiliou und G. Makriyannis
  Chimika Chronika New Series 1, 80-90 (1972)
 63. Über die NMR-Spektren absorbierter Moleküle, IV Mitteilung
  G. Karagounis nd J. M. Tsagaris
  Chimika Chronika New Series 1, 95-102 (1972
 64. Über einige Grenzflächenreaktion zur Bildung von polymeren Catenaverbindungen
  G. Karagounis, J. Agathokli, E. Kontaraki
  Chimika Chronika New Series 1, 130-147 (1972)
 65. Herstellung von polymeren Catena - Verbindungen (Σύνθεσις πολυμερών καδενοϊδών ενώσεων)
  G. Karagounis, E. Kontaraki und E. Petassis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 48, 197-208 (1973) [PDF]
 66. Catena-synthesen durch Grenzflächenreaktion. V. Mitteilung
  G. Karagounis, I. Pandi-Agathokli, E. Kontaraki and D. Nikolelis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 49, 501-513 (1974) [PDF]
 67. The influence of paramagnetic substances on the intensity of Raan lines
  G. Karagounis and G. Makriyannis
  Can. J. Spectrosc. 20, 46 (1975)
 68. The synthesis of polymer catena compounds by interfacial reactions. VI communication
  G. Karagounis, I. P. Agathokli and E. Kontaraki
  Proc. Int. Conf. Colloid Surf. Sci., Budapest, Hungary (1975)
 69. The influence of paramagnetic substances on the intensity of Raman lines
  G. Karagounis, G. Makriyannis and R. Palaiopoulou
  Proc. of the 5. International Conference on Raman Spectroscopy Universität Freibung, West Germany (1976)
 70. The Raman spectra of catena compounds
  G. Karagounis, and M. Pantazi
  Proc. of the 5. International Conference on Raman Spectroscpopy Universität Freibung, West Germany (1976)
 71. Eine neue Methode zur Bestimmung von Molekulargewichten. Mitteilung über Kathenaverbindungen
  G. Karagounis, I. Pandi-Agathokli, P. Petassis und A. Alexakis
  Folia biochimica et biologica Greca 13, (1976)
 72. Influence of paramagnetic species on the intensities of Raman bands of solvents III. Effect of rare earth cations on water
  G. Karagounis, G. Makriyannis and R. Palaiopoulou
  Can. J. Spectrosc. 22, 102 (1977)
 73. Über eine Beziehung zwischen Spreitungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und deren Molekülbau.
  G. Karagounis und D. Bersis
  Z. phys. Chem. Neue Folge 108, 139-144 (1977) [DOI: https://doi.org/10.1524/zpch.1977.108.1.139] [PDF]
 74. Über eine Beziehung zwischen Spreitungsgeschwindigkeit von organischen Flüssigkeiten auf Wasseroberflächen und deren Molekülbau. II. Mitteilung
  G. Karagounis und D. Bersis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 53, 463-468 (1978) [PDF]
 75. Ο Albert Einstein και το έργον του
  Γεωργίου Καραγκούνη
  Διάλεξις γενομένη εις το Ίδρυμα Ευγενίδου την 18ην Μαΐου 1979 [PDF]
 76. Über einige physikalisch-chemische Anwendungen der Kernmagnetischen Resonanzmethode
  G. Karagounis
  Folia biochimica et biologica Greca 17, 1-9 (1980) [PDF]
 77. Über eine Reaktionsstrahlung im Mikrowellenbereich
  G. Karagounis, D. Bersis
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 55, 492-499 (1980) [PDF]
 78. Studien zur Eindämmung der CO2-Verschmutzung der Atmosphere
  G. Karagounis
  Praktika der italienischen Akademie (1983)
 79. Η συναδέλφωσις Τύχης και αιτιοκρατικής Αναγκαιότητος (1983)
 80. Über eine einfache Methode zum Nachweiss von radioaktivem Staub (Περί μιάς απλής μεθόδου ανιχνεύσεως ραδιενεργού κονιορτού)
  Demetrios Bersis und Georg Karagounis (Δημ. Βερσής - Γεώργ. Καραγκούνης)
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 62, 394-398 (1987) [PDF]
 81. Αι φυσικαί επιστήμαι και πάλιν προ νέου διλήμματος. Η ανάπτυξις της βιοτεχνολογίας
  Γ. Καραγκούνης
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 63, 37-50 (1988) [PDF]


Από το πανηγυρικό τεύχος των 100 ετών του ΕΚΠΑ (1937)