Γεώργιος Κούμουλος

Ο Γεώργιος Κούμουλος (1909-1984) εργάσθηκε στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας υπό τον καθηγητή Γ. Καραγκούνη και πήρε το διδακτορικό του το 1939 με θέμα "Επί μιάς περιπτώσεως ασυμμέτρου διασπάσεως ρακεμικού διαλύματος - Ασύμμετρος προσρόφησις".

Μερικές από τις δημοσιεύσεις του

 1. A New Method of Resolving a Racemic Compound
  G. Karagunis & G. Coumoulos
  Nature 142, 162-163 (1938) [PDF]
 2. Eine neue Methode zur Trennung von optischen Antipoden. Ihre Bedeutung für die Entstehung der optischen Aktivität (Περί μιάς νέας αρχής χωρισμού οπτικώς ενεργών αντιπόδων. Η σημασία αυτής δια την γένεσιν της στροφικής ικανότητος)
  Γ. Καραγκούνης και Γ. Κούμουλος
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 13, 414-418 (1938) [PDF]
 3. Περί μιας νέας μεθόδου ισοθέρμου θερμιδομετρίας
  Γ. Καραγκούνης και Γ. Κούμουλος
  Χημικά Χρονικά 3, 215-217 (1938) [Πρακτικά Α' Πανελληνίου Χημικού Συνεδρίου. Ανεκοινώθη υπό του κ. Γ. Καραγκούνη κατά την συνεδρίαν της 12ης Απριλίου 1938.] [PDF]
Αναφορές στο πρόσωπό του: