Πανδώρα Νικολαΐδου

Η Πανδώρα (Ντόρα) Ι. Νικολαΐδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο από το Φυσιογνωστικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27/10/1942 με βαθμό 8 5/10 -> 9. Στις 4/2/1944 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με θέμα "Περί της συμπεριφοράς οπτικώς στροφικών αντιπόδων επί της επιφανείας στροφικών ουσιών" πραγματοποιώντας έρευνα υπό την καθοδήγηση του Γ. Καραγκούνη. Εργάσθηκε ως βοηθός στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας από το 1942 ως το 1964.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις της

 1. Περί της συμπεριφοράς οπτικώς στροφικών αντιπόδων επί της επιφανείας στροφικών ουσιών
  Πανδώρα Ι. Νικολαΐδου
  Χημικά Χρονικά 8, 3-11 (1943) [PDF]
 2. Über das Verhalten von Antipoden an optisch aktiven Grenzflächen, II
  G. Karagunis und P. Nikolaidis
  Kolloid-Zeitschr. 106, 112-116 (1944) [PDF]
Αναφορές στο πρόσωπό της
 1. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 19/11/1943: διδακτορική διατριβή
 2. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 17/12/1943: διδακτορική διατριβή, δημόσια δοκιμασία
 3. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 4/2/1944: διδακτορική διατριβή, αναγόρευση
 4. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 2/11/1945: διδακτορική διατριβή, προαγωγή
Στην φωτογραφία εικονίζονται η Π. Νικολαΐδου (αριστερά) και η Ηλέκτρα Μπιτσάκου-Γιαννακοπούλου περίπου το 1960. (Ευγενική παραχώρηση της κ. Λ. Γιαννακοπούλου)