Πανδώρα Νικολαΐδου

Η Πανδώρα (Ντόρα) Ι. Νικολαΐδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο από το Φυσιογνωστικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27/10/1942 με βαθμό 8 5/10 -> 9. Στις 4/2/1944 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με θέμα "Περί της συμπεριφοράς οπτικώς στροφικών αντιπόδων επί της επιφανείας στροφικών ουσιών" πραγματοποιώντας έρευνα υπό την καθοδήγηση του Γ. Καραγκούνη. Εργάσθηκε ως βοηθός επί πολλά χρόνια στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις της

  1. Über das Verhalten von Antipoden an optisch aktiven Grenzflächen, II
    G. Karagunis und P. Nikolaidis
    Kolloid-Zeitschr. 106, 112-116 (1944) [PDF]
Αναφορές στο πρόσωπό της
  1. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 19/11/1943: διδακτορική διατριβή
  2. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 17/12/1943: διδακτορική διατριβή, δημόσια δοκιμασία
  3. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 4/2/1944: διδακτορική διατριβή, αναγόρευση
  4. Πρακτικά συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΚΠΑ 2/11/1945: διδακτορική διατριβή, προαγωγή