UoA logo Graduate students
homelaboratorystaffgraduate studentsresearchcontactlinks
PHYSICAL CHEMISTRY GRADUATE STUDENTS

Graduate students
Left to right: N. Margetis, C. Koukounas, E. Miliordos, S. Kardahakis, G. Lithoxoos, N. Elpidoforou, Y. Skarmoutsos, V. Haralambopoulos, E. Chalkefs, C. Potamitis, S. Gega (December 2004 picture)
M.Sc. Students
Ph.D. Students
Student Name
Phone
Student Name
Phone
H. Tsoli
210-727-4560
A. Assimakopoulou
210-727-4321
G. Kanellopoulos
210-727-4567
O. Fasoula
210-727-4321
D. Kolovos
210-727-4551
Z. Diamanti
210-727-4560
A. Androutsopoulos
210-727-4551
S. Koulouris
210-727-4321
E. Daoulas
210-727-4551
K. Palli
210-727-4321
I. Dimoulia
210-727-4551
C. Tzeliou
210-727-4552
C. Kolokytha
210-727-4551
E. Papamihalis
210-727-4551
C. Giannitsa
210-727-4321
M. Liosi
210-727-4551
K. Gkatzogias
210-727-4551
T. Tsapinos
210-727-4551
N. Zarkatzas
210-727-4551
K.- P. Zois
210-727-4551

Graduates
MScs PhDs