Μοριακή Φασματοσκοπία

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το εαρινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία.

Σημείωση: Στο εξής να συμβουλεύεσθε την ιστοσελίδα του προπτυχιακού μαθήματος "Μοριακή Φασματοσκοπία".

Η ύλη του μαθήματος

Χαρακτηριστικά φασμάτων. Ατομική Φασματοσκοπία. Περιστροφική, δονητική και ηλεκτρονιακή φασματοσκοπία με έμφαση στα διατομικά μόρια: ενεργειακές στάθμες, κανόνες επιλογής, μορφές φασμάτων. Τεχνικές και διατάξεις φασματοσκοπίας. Εφαρμογές στον προσδιορισμό δομής και τη μελέτη χημικών αντιδράσεων.

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την επίδοση των φοιτητών στα προβλήματα που μοιράζονται για επίλυση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την παρουσίαση άρθρου Φασματοσκοπίας της επιλογής τους.

Είναι διαθέσιμα τα εξής κείμενα:

Βιβλιογραφία
Άρθρο για μελέτη εξαμήνου: Reaction dynamics of CN radicals with tetrahydrofuran in liquid solutions, R. A. Rose, S. J. Greaves, F. Abou-Chahine, D. R. Glowacki, T. A. A. Oliver, M. N. R. Ashfold, I. P. Clark, G. M. Greetham, M. Towrie and A. J. Orr-Ewing, Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 10424-10437 [DOI: 10.1039/C2CP40158D]
Κι άλλο άρθρο για μελέτη: Transfer of more than half the population to a selected rovibrational state of H2 by Stark-induced adiabatic Raman passage, Nandini Mukherjee, Wenrui Dong, John A. Harrison, and Richard N. Zare, J. Chem. Phys. 138, 051101 (2013) [DOI: 10.1063/1.4790402]

2η σειρά προβλημάτων (20/5/2013, παραδοτέα 3/6/2013)
1η σειρά προβλημάτων (12/12/2012, παραδοτέα 14/1/2013)

Κατά το παρελθόν έχουν μοιρασθεί επίσης τα εξής:

3η σειρά προβλημάτων (11/6/2012, παραδοτέα 21/6/2012)
2η σειρά προβλημάτων (13/2/2012, παραδοτέα 6/2/2012)
1η σειρά προβλημάτων (3/1/2012, παραδοτέα 16/1/2012)
1η σειρά προβλημάτων (26/3/2009, παραδοτέα 31/3/09)
2η σειρά προβλημάτων (8/4/2009, παραδοτέα 28/4/09)
1η σειρά προβλημάτων (12/3/2008, παραδοτέα 18/3/08)
2η σειρά προβλημάτων (3/4/2008, παραδοτέα 8/4/08)
3η σειρά προβλημάτων (15/4/2008, παραδοτέα 6/5/08)
4η, 5η, 6η σειρά προβλημάτων (29/5/2008, παραδοτέες 3/6/08, 10/6/08, 24/6/08)
1η σειρά προβλημάτων (28/3/2007, παραδοτέα 18/4/07)
2η σειρά προβλημάτων (20/4/2007, παραδοτέα 25/4/07)
3η σειρά προβλημάτων (2/5/2007, παραδοτέα 9/5/07) - Η λύση του 2ου προβλήματος ως πρόγραμμα FORTRAN HCCCl.f
4η σειρά προβλημάτων (30/5/2007, παραδοτέα 5/6/07)
5η σειρά προβλημάτων (8/6/2007, παραδοτέα 12/6/07)
6η σειρά προβλημάτων (22/6/2007, παραδοτέα 26/6/07) - Η λύση του 2ου προβλήματος
1η σειρά προβλημάτων (29/3/2006, παραδοτέα 5/4/06)
2η σειρά προβλημάτων (5/4/2006, παραδοτέα 11/4/06)
3η σειρά προβλημάτων (12/4/2006, παραδοτέα 2/5/06)
4η σειρά προβλημάτων (2/5/2006, παραδοτέα 9/5/06)
5η σειρά προβλημάτων (18/5/2006, παραδοτέα 24/5/06)
6η σειρά προβλημάτων (6/6/2006, παραδοτέα 13/6/06)
1η σειρά προβλημάτων (19/4/2005, παραδοτέα 10/5/05)
2η σειρά προβλημάτων (21/4/2005, παραδοτέα 12/5/05)
3η σειρά προβλημάτων (10/5/2005, παραδοτέα 17/5/05)
4η σειρά προβλημάτων (19/5/2005, παραδοτέα 26/5/05)
5η σειρά προβλημάτων (6/6/2005, παραδοτέα 9/6/05)
6η σειρά προβλημάτων (14/6/2005, παραδοτέα 16/6/05)
1η σειρά προβλημάτων (21/4/2004, παραδοτέα 29/4/04)
2η σειρά προβλημάτων (28/4/2004, παραδοτέα 6/5/04)
3η σειρά προβλημάτων (6/5/2004, παραδοτέα 13/5/04)
4η σειρά προβλημάτων (13/5/2004, παραδοτέα 20/5/04)
5η σειρά προβλημάτων (20/5/2004, παραδοτέα 27/5/04)
6η σειρά προβλημάτων (28/5/2004, παραδοτέα 3/6/04)
7η σειρά προβλημάτων (4/6/2004, παραδοτέα 10/6/04)
8η σειρά προβλημάτων (11/6/2004, παραδοτέα 17/6/04)

Ερωτήσεις σταδιακής εξοικειώσεως (13/2/2001)
1η σειρά προβλημάτων (13/2/2001)
2η σειρά προβλημάτων (13/3/2001)
3η σειρά προβλημάτων (27/3/2001)
4η σειρά προβλημάτων (29/5/2001)

Φάσματα

Περιοδικά και βάσεις δεδομένων συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος:
Journal of Chemical Physics
Journal of Physical Chemistry A
Physical Chemistry Chemical Physics Journal of Molecular Spectroscopy
NIST Physical Reference Data
DiRef: Database for diatomic molecules

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
Κατευθύνσεις έρευνας στην Φυσική ατόμων, μορίων και οπτικής 1986 από την National Academies Press
University of California at San Diego Chemistry 126 (Κβαντική - Φασματοσκοπία, δείτε τα διαγωνίσματα)
Wavelength - RGB conversion (Επιτόπιο αντίγραφο) [Δοκιμάστε το spectra.exe]
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας