4η Σειρά προβλημάτων μαθήματος Μοριακής Φασματοσκοπίας

  1. Ποιές από τις παρακάτω μεταπτώσεις διατομικών μορίων είναι απαγορευμένες και εξαιτίας τίνος κανόνα επιλογής: 1Πg1Πu, 1Δu1Σ+g, 3Φg1Πg, 4Σ+g2Σ+u
  2. Σε ποιό κυματαριθμό παρατηρούνται οι μεταπτώσεις I2 Β 3Π0+u – X 1Σ+g P(33) 6 – 3 και R(127) 11 – 5; Δίνονται οι φασματοσκοπικές σταθερές: για την κατάσταση X 1Σ+g: ωe = 214.502 cm-1, ωexe = 0.6147 cm-1, Be = 0.037372 cm-1, αe = 0.0001138 cm-1, De = 4.25 x 10-9 cm-1 και για την κατάσταση Β 3Π0+u: ωe = 125.697 cm-1, ωexe = 0.7642 cm-1, Be = 0.029039 cm-1, αe = 0.0001582 cm-1, De = 5.43 x 10-9 cm-1 και Τ00 = 15641.6 cm-1.

29/5/2001