Φυσικοχημεία Ι (Θερμοδυναμική)

Επείγουσα Ανακοίνωση (16/5/2017): Ύστερα από συνεννόηση με τους παριστάμενους ακροατές την Τρίτη αποφασίσαμε ότι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 το μάθημα Φυσικοχημεία Ι θα γίνει στις 12:00 με 14:00 στην αίθουσα Γιαννακόπουλος του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας (5ος όροφος, πτέρυγα Δ) για να διευκολυνθούν όσοι μετακινούνται με λεωφορεία τα οποία θα έχουν στάση εργασίας ως τις 9:00.

Ανακοίνωση:
Στην ιστοσελίδα https://submit.survey.uoa.gr/index.php/survey/index/sid/968485 καλείσθε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 15/7/2017, αλλά μην το αφήνετε για αργότερα γιατί είναι πολύ πιθανό να το ξεχάσετε.

Ύλη του μαθήματος: Θερμοδυναμικά συστήματα. Εσωτερική ενέργεια, έργο, θερμότητα. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Συνθήκες ισορροπίας. Μετασχηματισμοί Legendre και νέες θερμοδυναμικές συναρτήσεις. Θεμελιώδεις εξισώσεις. Καταστατικές εξισώσεις. Εξισώσεις Maxwell - Εφαρμογές. Εξαγωγή διαφόρων σχέσεων μεταξύ θερμοδυναμικών μεγεθών. Ισορροπία φάσεων - Εξίσωση Clausius-Clapeyron. Εξάρτηση του χημικού δυναμικού από την πίεση και την θερμοκρασία σε διάφορες φάσεις ενός συστατικού. Ισορροπία φάσεων σε συστήματα πολλών συστατικών. Νόμοι Dalton, Raoult, Henry, van't Hoff. Διαγράμματα φάσεων ενός ή δύο συστατικών.

Επίσημο βοήθημα: Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία. Βασική θεώρηση, Έκδοση Τρίτη Συμπληρωμένη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1999
Ύλη: Κεφάλαια III, IV (παραγραφοι 1-9)
2ο επίσημο βοήθημα: P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, Σ. Αναστασιάδης, Γ. Ν. Παπαθεοδώρου, Σ. Φαράντος, Γ. Φυτάς, Ν. Κοπιδάκης, Γ. Κωτσόπουλος, Σ. Πυρπασόπουλος, Π. Παπαγιαννακόπουλος, Μ. Κοσμάς, Κ. Δεληγιάννης (μεταφραστές), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2014.
Ύλη: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5
Παλαιότερο βοήθημα: Θ. Ν. Γιαννακοπούλου, Χημική Θερμοδυναμική, Αθήναι 1974
'Αλλα βοηθήματα

Σειρά 30+3+18 ασκήσεων (15/3/2011) (Β. Χαβρεδάκη)
Σειρά αποδεικτικών ασκήσεων με οδηγίες και παραδείγματα (Β. Χαβρεδάκη)
Σειρά 186 ασκήσεων και χρήσιμες σχέσεις (20/7/2009) οι οποίες παρουσιάστηκαν μεταξύ 2001 και 2009.

Υποδείξεις για την επίλυση των ασκήσεων του Κεφαλαίου 3 του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία.
Υποδείξεις για την επίλυση των ασκήσεων του Κεφαλαίου 4 του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία.
Οι 32 ασκήσεις από το βιβλίο του Jeremy Dunning-Davies Concise Thermodynamics. Principles and Applications in Physical Science and Engineering 2nd Ed., Horwood Publishing, Chichester, U.K. 2008 (2/5/2010)
Οι 23 ασκήσεις από το βιβλίο του Ernico Fermi Thermodynamics 1937 (10/12/2008)
Απόδειξη του κανόνα του μοχλού (13/5/2010)
Εφαρμογές αναπτύγματος Taylor (13/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση θέματος αερίου van der Waals (6/4/2015)
Υπολογισμός συντελεστών Τζουλ και Τζουλ-Τόμσον (7/4/2015)
Υποδειγματική λύση αποδεικτικής ασκήσεως με εντροπία και πυκνότητα (9/4/2015)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (155) (30/9/2008)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (42) (27/7/2007)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/6/2006)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (30/5/2006)
Υποδειγματική λύση αποδεικτικής ασκήσεως (118) (24/5/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (77) (4/7/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (91) (4/7/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (20) (1/7/2005)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 21-6-2017 (22/6/2017)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 13-1-2017 (15/1/2017)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 21-9-2016 (21/9/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 6-6-2016 (6,8/6/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 15-1-2016 (15/1/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 1-10-2015 (30/9/2015)
Λύση 4 ασκήσεων (και σχόλια) από την εξέταση της 15-6-2015 (15,17/6/2015)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 23-1-2015 (23/1/2015)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 12-12-2014 (13,20/12/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 25-9-2014 (25/9/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 30-7-2014 (30/7/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 13-6-2014 (13/6/2014)
Λύση 7 ασκήσεων από την εξέταση της 7-2-2014 (8/2/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 1-7-2013 (1/7/2013)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 9-1-2013 (9/1/2013)
Λύση 8 ασκήσεων από την εξέταση της 28-9-2012 (1/10/2012)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 9-7-2012 (9/7/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 22-2-2012 (22/2/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 11-1-2012 (12/1/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-11-2011 (17/11/2011)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 4-10-2011 (4/10/2011)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 24-6-2011 (24/6/2011)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 12-1-2011 (17/1/2011)
Λύση 3 ασκήσεων από την εξέταση της 10-9-2010 (10/9/2010)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 18-6-2010 (18/6/2010)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 15-12-2009 (23/12/2009)
Λύση 3 ασκήσεων από την εξέταση της 11-9-2009 (14/9/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 15-7-2009 (20/7/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 23-1-2009 (26/1/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-9-2008 (9/9/2008)
Σχόλια στις λύσεις 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-9-2008 (14/9/2008)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 18-7-2008 (12/7/2008)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 22-10-2007 (23/10/2007)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 12-10-2007 (16/10/2007)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 2-10-2006 (3/10/2006)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 14-9-2006 (14/9/2006)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 6-9-2005 (9/9/2005)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 9-6-2005 (23/6/2005)

Αποτελέσματα εξετάσεως 21/6/2017.
Αποτελέσματα εξετάσεως 13/1/2017.
Αποτελέσματα εξετάσεως 21/9/2016.

Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες στοιχείων και ενώσεων (κρίσιμα σημεία, τριπλά σημεία, σημεία τήξεως και ζέσεως, κρυοσκοπικές σταθερές).


Το βιβλίο του P. W. Atkins είναι διαθέσιμο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Μάνης 5, Τρίτη-Πέμπτη 11 π.μ. - 3 μ.μ. -->

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
Τα 3 λάθη του Joey: Οδηγός προς τους εξεταζομένους από τον Α. Χατζή
MIT Thermodynamics and Kinetics Η ιστοσελίδα του αντίστοιχου ανοιχτού μαθήματος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης, όπως διδάχθηκε το 2008.
Famous Thermodynamicists Κατάλογος ονομάτων επιστημόνων που συνεισέφεραν στην πρόοδο του αντικειμένου της Φυσικοχημείας Ι
Ohio State University quizzes (ορισμένες απαντήσεις είναι λανθασμένες)

Αντίγραφο της ιστοσελίδας του μαθήματος στο σύστημα η- Τάξη του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας - Εργαστήριο Φυσικοχημείας - Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Αθηνών