Φυσικοχημεία Ι (Θερμοδυναμική)

Επείγουσα ανακοίνωση 20/9/2023: Αναβολή εξετάσεως Η εξέταση του μαθήματος της Πέμπτης 21/9/2023 μετατίθεται κατά 8 ημέρες για την Παρασκευή 29/9/2023 στις 9 π.μ. Αιτία της αναβολής είναι η απεργία των εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. μέχρι τις 9 π.μ. της Πέμπτης.

Το εαρινό αρχίζει την Τρίτη 22/2/2022 και οι παραδόσεις του μαθήματος την ίδια ημέρα στις 9 π.μ. στο αμφιθέατρο ΦΜ3.

Ύλη του μαθήματος: Θερμοδυναμικά συστήματα. Εσωτερική ενέργεια, έργο, θερμότητα. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Συνθήκες ισορροπίας. Μετασχηματισμοί Legendre και νέες θερμοδυναμικές συναρτήσεις. Θεμελιώδεις εξισώσεις. Καταστατικές εξισώσεις. Εξισώσεις Maxwell - Εφαρμογές. Εξαγωγή διαφόρων σχέσεων μεταξύ θερμοδυναμικών μεγεθών. Ισορροπία φάσεων - Εξίσωση Clausius-Clapeyron. Εξάρτηση του χημικού δυναμικού από την πίεση και την θερμοκρασία σε διάφορες φάσεις ενός συστατικού. Ισορροπία φάσεων σε συστήματα πολλών συστατικών. Νόμοι Dalton, Raoult, Henry, van't Hoff. Διαγράμματα φάσεων ενός ή δύο συστατικών.

Επίσημο βοήθημα: Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία. Βασική θεώρηση, Έκδοση Τρίτη Συμπληρωμένη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1999
Ύλη: Κεφάλαια III, IV (παραγραφοι 1-9)
2ο επίσημο βοήθημα: P. W. Atkins, Julio de Paula, James Keeler, Φυσικοχημεία, Γ. Κωτσόπουλος (μετάφραση και επιμέλεια), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2020.
Ύλη: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5
Παλαιότερο βοήθημα: Θ. Ν. Γιαννακοπούλου, Χημική Θερμοδυναμική, Αθήναι 1974
'Αλλα βοηθήματα - Διάσημοι επιστήμονες

Ημερήσιος οδηγός μελέτης στο σύστημα ηλεκτρονικής τάξεως.

Καταγεγραμμένες διαλέξεις: 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2015-2016, 2014-2015

Σειρά 30+3+18 ασκήσεων (15/3/2011) (Β. Χαβρεδάκη)
Σειρά αποδεικτικών ασκήσεων με οδηγίες και παραδείγματα (Β. Χαβρεδάκη)
Σειρά 186 ασκήσεων και χρήσιμες σχέσεις (20/7/2009) οι οποίες παρουσιάστηκαν μεταξύ 2001 και 2009.

Υποδείξεις για την επίλυση των ασκήσεων του Κεφαλαίου 3 του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία.
Υποδείξεις για την επίλυση των ασκήσεων του Κεφαλαίου 4 του βιβλίου του Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία.
Οι 32 ασκήσεις από το βιβλίο του Jeremy Dunning-Davies Concise Thermodynamics. Principles and Applications in Physical Science and Engineering 2nd Ed., Horwood Publishing, Chichester, U.K. 2008 (2/5/2010)
Οι 23 ασκήσεις με λύσεις από το βιβλίο του Ernico Fermi Thermodynamics 1937 (10/12/2008)
Οι ασκήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4 του βιβλίου του Ν. Κατσάνου με λύσεις (2005)
Απόδειξη του κανόνα του μοχλού (13/5/2010)
Εφαρμογές αναπτύγματος Taylor (13/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως μερικών πιέσεων και Clausius-Clapeyron (28/9/2021)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως ωσμωτικής πιέσεως (7/6/2021)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση θέματος αερίου van der Waals (6/4/2015)
Υπολογισμός συντελεστών Τζουλ και Τζουλ-Τόμσον (7/4/2015)
Υποδειγματική λύση αποδεικτικής ασκήσεως με εντροπία και πυκνότητα (9/4/2015)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/5/2010)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (155) (30/9/2008)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (42) (27/7/2007)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (6/6/2006)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (30/5/2006)
Υποδειγματική λύση αποδεικτικής ασκήσεως (118) (24/5/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (77) (4/7/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (91) (4/7/2005)
Υποδειγματική λύση ασκήσεως (20) (1/7/2005)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 8-1-2024 (9/1/2024)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 29-9-2023 (3/10/2023)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 29-6-2023 (29/6/2023)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 9-1-2023 (10/1/2023)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 29-9-2022 (30/9/2022)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 23-6-2022 (24/6/2022)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 17-1-2022 (17/1/2022)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 8-9-2021 (8/9/2021)
Λύση 8 ασκήσεων από την εξέταση της 25-6-2021 (29/6/2021)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 25-1-2021 (26/1/2021)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 28-9-2020 (29/9/2020)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 21-7-2020 (25/7/2020)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 13-1-2020 (13/1/2020)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 27-9-2019 (28/9/2019)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 20-6-2019 (20/6/2019)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 14-1-2019 (14/1/2019)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 24-9-2018 (24/9/2018)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 20-6-2018 (20/6/2018)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 12-1-2018 (12/1/2018)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 22-9-2017 (24/9/2017)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 21-6-2017 (22/6/2017)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 13-1-2017 (15/1/2017)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 21-9-2016 (21/9/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 6-6-2016 (6,8/6/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 15-1-2016 (15/1/2016)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 1-10-2015 (30/9/2015)
Λύση 4 ασκήσεων (και σχόλια) από την εξέταση της 15-6-2015 (15,17/6/2015)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 23-1-2015 (23/1/2015)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 12-12-2014 (13,20/12/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 25-9-2014 (25/9/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 30-7-2014 (30/7/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 13-6-2014 (13/6/2014)
Λύση 7 ασκήσεων από την εξέταση της 7-2-2014 (8/2/2014)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 1-7-2013 (1/7/2013)
Λύση 6 ασκήσεων από την εξέταση της 9-1-2013 (9/1/2013)
Λύση 8 ασκήσεων από την εξέταση της 28-9-2012 (1/10/2012)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 9-7-2012 (9/7/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 22-2-2012 (22/2/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 11-1-2012 (12/1/2012)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-11-2011 (17/11/2011)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 4-10-2011 (4/10/2011)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 24-6-2011 (24/6/2011)
Λύση 5 ασκήσεων από την εξέταση της 12-1-2011 (17/1/2011)
Λύση 3 ασκήσεων από την εξέταση της 10-9-2010 (10/9/2010)
Λύση 4 ασκήσεων από την εξέταση της 18-6-2010 (18/6/2010)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 15-12-2009 (23/12/2009)
Λύση 3 ασκήσεων από την εξέταση της 11-9-2009 (14/9/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 15-7-2009 (20/7/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 23-1-2009 (26/1/2009)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-9-2008 (9/9/2008)
Σχόλια στις λύσεις 2 ασκήσεων από την εξέταση της 8-9-2008 (14/9/2008)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 18-7-2008 (12/7/2008)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 22-10-2007 (23/10/2007)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 12-10-2007 (16/10/2007)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 2-10-2006 (3/10/2006)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 14-9-2006 (14/9/2006)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 6-9-2005 (9/9/2005)
Λύση 2 ασκήσεων από την εξέταση της 9-6-2005 (23/6/2005)

Αποτελέσματα εξετάσεως 8/1/2024
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/9/2023
Αποτελέσματα εξετάσεως 29/6/2023

Συνηθισμένα λάθη σε γραπτά του 2021.

Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες στοιχείων και ενώσεων (κρίσιμα σημεία, τριπλά σημεία, σημεία τήξεως και ζέσεως, κρυοσκοπικές σταθερές)

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
Τα 3 λάθη του Joey: Οδηγός προς τους εξεταζομένους από τον Α. Χατζή
MIT Thermodynamics and Kinetics Η ιστοσελίδα του αντίστοιχου ανοιχτού μαθήματος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης, όπως διδάχθηκε το 2008.
Famous Thermodynamicists Κατάλογος ονομάτων επιστημόνων που συνεισέφεραν στην πρόοδο του αντικειμένου της Φυσικοχημείας Ι
Ohio State University quizzes (ορισμένες απαντήσεις είναι λανθασμένες)

Αντίγραφο της ιστοσελίδας του μαθήματος στο σύστημα η- Τάξη του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας - Εργαστήριο Φυσικοχημείας - Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Αθηνών