Αποτελέσματα Φυσικοχημείας Ι (Εξέταση: 13/1/2017)

Α.Μ.Βαθμός
2005000245
2007000385
2009000345
2010000246
2010001326
2011000398
2012000116 (ΔΔ,Φ)
2012000196
2012000805
2013001307

ΔΔ: δεν δήλωσε το μάθημα
Φ: εκκρεμότητα φωτογραφίας

15/1/2017