Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ
και πεπραγμένα ερευνητικής δραστηριότητας

Από το 1987 το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδει ένα τεύχος με χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές του τμήματος. Οι Οδηγοί Σπουδών των ετών 2004 και εξής είναι διαθέσιμοι και από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.