Θεωρία και εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας II

Καταγεγραμμένες διαλέξεις:
5/10/2023: Γενικές πληροφορίες και οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας
12/10/2023: Συντελεστές ενεργότητας από μετρήσεις διαλυτότητας
19/10/2023: Μερικός γραμμομοριακός όγκος
26/10/2023: Διαγράμματα σημείων ζέσεως - συνθέσεως
2/11/2023: Ζεσεοσκοπία
22/11/2023: Ενθαλπία εξατμίσεως και συντελεστής Τζουλ-Τόμσον

2022
6/10/2022: Γενικές πληροφορίες και οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας
13/10/2022: Ζεσεοσκοπία και υπολογισμός ευθείας
20/10/2022: Μερικός γραμμομοριακός όγκος και πυκνότητα
27/10/2022: Συντελεστές ενεργότητας
3/11/2022: Διαγράμματα σημείων ζέσεως - συνθέσεως
24/11/2022: Συντελεστής Τζουλ-Τόμσον και ενθαλπία εξατμίσεως

2021
21/10/2021: Γενικές πληροφορίες και οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας
4/11/2021: Ζεσεοσκοπία και υπολογισμός ευθείας
11/11/2021: Συντελεστές ενεργότητας και διαλυτότητα
18/11/2021: Διαγράμματα σημείων ζέσεως - συνθέσεως
25/11/2021: Μερικός γραμμομοριακός όγκος και πυκνότητα
2/12/2021: Ενθαλπία εξατμίσεως και συντελεστής Τζουλ-Τόμσον

Ασκήσεις για μελέτη: 10 ασκήσεις (24/11/2010), 8 ασκήσεις + 6 ερωτήσεις (25/01/2011), 7 ασκήσεις (2/2/2012)

Λύσεις μερικών θεμάτων εξετάσεων:

26/9/2023 8/6/2023 10/2/2023 26/9/2022 2/6/2022 18/2/2022 29/9/2021 28/5/2021 19/2/2021 17/9/2020 10/6/2020 7/2/2020 18/9/2019 30/5/2019 8/2/2019 19/9/2018 1/6/2018 9/2/2018 19/9/2017 1/6/2017 10/2/2017 5/9/2016 16/6/2016 11/2/2016 7/9/2015 5/5/2015 27/1/2015 2/9/2014 28/7/2014 4/6/2014 4/2/2014 23/5/2013 25/2/2013 7/9/2012 29/6/2012 5/6/2012 14/3/2012 14/11/2011 2/6/2011 21/2/2011 1/10/2010

Αποτελέσματα εξετάσεων:

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: