Θεωρία και εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας II

Προσοχή: Τελευταία προθεσμία για παραδοση τετραδίων είναι η Παρασκευή 17/1/2020

Μέχρι τις 12/1/2020 μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολογήσεως του μαθήματος εδώ.

Ασκήσεις για μελέτη: 10 ασκήσεις (24/11/2010), 8 ασκήσεις + 6 ερωτήσεις (25/01/2011), 7 ασκήσεις (2/2/2012)

Λύσεις μερικών θεμάτων εξετάσεων:

Αποτελέσματα εξετάσεων: Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: