Θεωρία και εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας II

Προσοχή!! Τελευταία προθεσμία για παραδοση τετραδίων Παρασκευή 19/1/2018

Ασκήσεις για μελέτη: 10 ασκήσεις (24/11/2010), 8 ασκήσεις + 6 ερωτήσεις (25/01/2011), 7 ασκήσεις (2/2/2012)

Λύσεις μερικών θεμάτων εξετάσεων:

Αποτελέσματα εξετάσεων: Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες: