Ημερίδα Χημείας 2022

Όπως και κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη προτείνεται η πραγματοποίηση ημερίδας Χημείας με αντικείμενο θέματα που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον σε χημικούς και επιστήμονες άλλων συγγενών κλάδων.

Ενδεικτικές προτάσεις για θέματα που μπορούν να παρουσιασθούν.

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κάτι στην ημερίδα να στείλουν ένα μήνυμα στην επιτροπή του προγράμματος της ημερίδας με το θέμα της παρουσιάσεώς τους και, εφόσον υπήρξε, το όνομα του μέλους ΔΕΠ με το οποίο συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να ανακοινωθεί εγκαίρως.

Η αφίσα της ημερίδας: PDF JPG
Πρόγραμμα ημερίδας: Η Χημεία είναι παντού 13/5/2022
Φωτογραφίες
Καταγραφή της ημερίδας: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Οι παρουσιάσεις των θεμάτων

 • Νεφέλη Κομνηνού: Χημική επικοινωνία και κυτταρική σηματοδότηση
 • Μαρία Ζούρα & Χάρης Παπαπαναγής: Χημεία και πολιτιστική κληρονομιά [prezi]
 • Άγγελος Καπετανάκης: Οξείδια του πυριτίου σε μπαταρίες
 • Ευάγγελος Παπαγγελής: Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Web
 • Ντέα Χοτζάλλη: Ρεσινιφερατοξίνη
 • Μαρία Παπαναστασίου: Πώς να μην πεθάνει κάποιος από οπιοειδή
 • Φίλιππος Παντελεήμων Χατζηπιερής: Προσταγλανδίνες και Λευκοτριένια: βιοχημικοί ρυθμιστές του ανθρώπινου σώματος
 • Ελευθερία Τραυλού: Βαρυτικά κύματα και βαρέα στοιχεία ως αποτέλεσμα συγχώνευσης αστέρων νετρονίων
 • Γιάννης Βαγιάκος: Κατάλυση με μεταλλο-οργανικά δίκτυα
 • Κωνσταντίνος-Παντελής Ζώης: Από πού καταγόμαστε; [PDF]
 • Νικόλας Κοράκης: Αγωγιμότητα - υπεραγωγιμότητα
 • Αλεξάνδρα Πέτρουλα: Κοσμητική Χημεία: Μύθοι και παρανοήσεις

  Το μουσικό μέρος της ημερίδας

  Οι Βασιλική Παπαδοπούλου, Λάζαρος Τσιμπέρης, Χιονία Παναγάκη, Κώστας Καλογερής παρουσίασαν τα εξής τραγούδια των αναφερόμενων συνθετών:

  Ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Τμήματος Χημείας: 2/2/2022 10/5/2022