Ημερίδες Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται συνήθως στο μέσο του εαρινού εξαμήνου. Σε αυτές μετέχουν φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν θέματα της επιλογής τους, με ή χωρίς την βοήθεια μελών του προσωπικού του τμήματος. Οι παρουσιάσεις διαρκούν 15 λεπτά και μετά προβλέπεται χρόνος 5 λεπτών για την διατύπωση ερωτήσεων και σχολίων από το ακροατήριο. Επίσης ενθαρρύνονται παρουσιάσεις πέρα από το σχήμα μιας ομιλίας, όπως θεατρικά κομμάτια, μουσικές εμφανίσεις ή ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματισθεί οι επόμενες ημερίδες:
Διεθνές Έτος Χημείας 2011 (1/6/2011)
Θεατρική παράσταση Οξυγόνο (27/4/2012)
Ημερίδα Χημείας 2013 (24/5/2013)
Ημερίδα Χημείας 2015 (22/5/2015)
Ημερίδα Χημείας 2016 (15/4/2016)
Θεατρική παράσταση Υλικό φως (24/5/2016) Πρόσκληση 20/5/2016
Ημερίδα Χημείας 2017 (28/4/2017)
Ημερίδα Χημείας 2018 (4/5/2018)
Ημερίδα Χημείας 2019 (5/4/2019)
Ημερίδα Χημείας 2020 (6/5/2019)