Στιγμιότυπα από την 8η Ημερίδα Χημείας 2022Νεφέλη Κομνηνού: Χημική επικοινωνία και κυτταρική σηματοδότηση


Μαρία Ζούρα: Χημεία και πολιτιστική κληρονομιά

Χάρης Παπαπαναγής: Χημεία και πολιτιστική κληρονομιά


Το ακροατήριο


Άγγελος Καπετανάκης: Οξείδια του πυριτίου σε μπαταρίες


Ευάγγελος Παπαγγελής: Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Web


Ντέα Χοτζάλλη: Ρεσινιφερατοξίνη


Μαρία Παπαναστασίου: Πώς να μην πεθάνει κάποιος από οπιοειδή (Ναλοξόνη)


Φίλιππος Παντελεήμων Χατζηπιερής: Προσταγλανδίνες και Λευκοτριένια: βιοχημικοί ρυθμιστές του ανθρώπινου σώματος


Χιονία Παναγάκη, Βασιλική Παπαδοπούλου, Λάζαρος Τσιμπέρης, Κώστας Καλογερής: 9 ελληνικά λαϊκά τραγούδια


Ελευθερία Τραυλού: Βαρυτικά κύματα και βαρέα στοιχεία ως αποτέλεσμα συγχώνευσης αστέρων νετρονίων


Απονομές βραβείων στους πρωτεύσαντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


Γιάννης Βαγιάκος: Κατάλυση με μεταλλο-οργανικά δίκτυα


Κωνσταντίνος-Παντελής Ζώης: Από πού καταγόμαστε; (Από τους αλχημιστές)


Νικόλας Κοράκης: Αγωγιμότητα - υπεραγωγιμότητα


Αλεξάνδρα Πέτρουλα: Κοσμητική Χημεία: Μύθοι και παρανοήσεις