Αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας

Θέματα και προϋποθέσεις πτυχιακών εργασιών ανά κατεύθυνση. Γενικές πληροφορίες και διαδικασία υπολογισμού και επιλογής αιτήσεων θα βρείτε στον ισχύοντα Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών. Επισήμανση για τα μαθήματα τα οποία πριν το 2012 διαμόρφωναν βαθμό από συνδυασμό θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ τώρα έχουν δύο χωριστούς βαθμούς: οι δύο βαθμοί λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό με αντίστοιχους συντελεστές ώστε να είναι συγκρίσιμες οι μονάδες φοιτητών που γράφτηκαν πριν ή μετά το 2012.

Για να υποβάλετε αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας στο τρέχον εξάμηνο και να επιλέξετε κατεύθυνση πρώτης, δεύτερης κλπ. προτιμήσεως, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.
Αν επιθυμείτε να λάβετε (σε μερικές ώρες και μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων) ένα μήνυμα με τις μονάδες που συγκεντρώνετε για κάθε κατεύθυνση πριν υποβάλετε την αίτηση, μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία σας εδώ.
Οι κατευθύνσεις της Κλινικής Χημείας και της Βιοχημείας δεν περιλαμβάνονται στις επιλογές διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως στις 5/11/2017 (23:59:59), καλό θα ήταν να επισκεφθείτε αυτή την ιστοσελίδα ξανά ώστε να επιβεβαιώσετε σε ποια κατεύθυνση έχετε επιλεγεί.

Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου [με 9 ψηφία]: (π.χ. 201200054)

1η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Βιομηχανική Τρόφιμα Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή

2η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Βιομηχανική Τρόφιμα Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή

3η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Βιομηχανική Τρόφιμα Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή


Ο τελικός κατάλογος των δεκτών αιτήσεων.