Αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας

Θέματα και προϋποθέσεις πτυχιακών εργασιών ανά κατεύθυνση. Γενικές πληροφορίες και διαδικασία υπολογισμού και επιλογής αιτήσεων θα βρείτε στον ισχύοντα Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών.
Επισήμανση για τα μαθήματα τα οποία πριν το 2012 διαμόρφωναν βαθμό από συνδυασμό θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ τώρα έχουν δύο χωριστούς βαθμούς: οι δύο βαθμοί λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό με αντίστοιχους συντελεστές ώστε να είναι συγκρίσιμες οι μονάδες φοιτητών που γράφτηκαν πριν ή μετά το 2012.

Για να υποβάλετε αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας στο τρέχον εξάμηνο και να επιλέξετε κατεύθυνση πρώτης, δεύτερης κλπ. προτιμήσεως, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.
Αν επιθυμείτε να λάβετε (σε μερικές ώρες και μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων, δηλ. όχι πριν την έναρξη, ούτε μετά την λήξη) ένα μήνυμα με τις μονάδες που συγκεντρώνετε για κάθε κατεύθυνση πριν υποβάλετε την αίτηση, μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία σας εδώ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Τμήμα Χημείας λειτουργεί κανονικά. Επίσης μπορείτε να κάνετε τους δικούς σας υπολογισμούς με τη βοήθεια προγραμμάτων Excel που συνέταξε ο Ε. Κώτος: Για εγγεγραμμένους τα έτη 2012-2013 ή 2014 (Οδηγίες). Πιο πρόσφατο πρόγραμμα για έτη εισαγωγής 2017 και εξής από τον Δ.-Ρ. Ησαΐα.

Οι κατευθύνσεις Βιομηχανικής Χημείας και Κλινικής Χημείας δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 7/4/2024 (23:59:59) καλό θα ήταν να επισκεφθείτε αυτή την ιστοσελίδα ξανά ώστε να διαπιστώσετε σε ποια κατεύθυνση έχετε επιλεγεί.
Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχάσετε, σε πρώτη ευκαιρία, να επιλέξετε την πτυχιακή εργασία μεταξύ των μαθημάτων στην δήλωση που κάνετε στην ηλεκτρονική γραμματεία.

Επίθετο:
Όνομα:
Αριθμός μητρώου [με 9 ψηφία]: (π.χ. 202000056)
E-mail:

1η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Τρόφιμα Βιοχημεία Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή

2η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Τρόφιμα Βιοχημεία Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή

3η προτίμηση κατευθύνσεως Φυσικοχημεία Αναλυτική Οργανική Τρόφιμα Βιοχημεία Ανόργανη Περιβάλλον Πολυμερή

Οι αιτήσεις και η κατανομή τους μέχρι στιγμής.
Ο τελικός κατάλογος των δεκτών αιτήσεων.