Υπολογισμός μονάδων για αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να υποβάλετε αίτηση εκπονήσεως πτυχιακής εργασίας στο τρέχον εξάμηνο και να επιλέξετε κατεύθυνση πρώτης, δεύτερης κλπ. προτιμήσεως, πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη αίτηση στην σωστή ιστοσελίδα.

Συμπληρώνοντας τον αριθμό μητρώου σας και την διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να πληροφορηθείτε πόσες μονάδες συγκεντρώνετε για κάθε κατεύθυνση χωρίς να καταχωρίζεται αίτησή σας.

Αριθμός μητρώου [με 9 ψηφία]: (π.χ. 201200054)
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

Οι αιτήσεις και η κατανομή τους μέχρι στιγμής.