Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι 68 μέχρι στιγμής αιτήσεις κατατάσσονται ανά κατεύθυνση ως εξής:

α/αΑρ. ΜητρώουΜονάδες
1η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201300144178.76
2201300092176.75
3201300139123.52
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 16, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201300002268.19
2201300085219.63
3201200040217.69
4201200060208.22
5201300084189.68
6201200019178.94
7201400220167.41
8201200117159.21
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400042156.07
201000164141
201400216133.92
201400088127.72
201400183121.1
201400011112.22
201400143110.36
20130015386.4
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 14, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201400047212.61
2201400119202.14
3201400016196.88
4201400179182.7
5201400056165.92
6201400196162.05
7201400110159.14
8201400163155.73
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400098155.37
201300062153.95
201400055151.83
201400188138.91
201400068132.62
20130001589.98
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 4
1201200002185.64
2201200011163.18
3201200003159.69
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 2
1201400015200.89
2201400002145.2
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400195144.59
201400084130.89
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 18
1201400065190.41
2201400063179.23
3201400003157.99
4201400090155
5201100117147
6201300044144.65
7201400198117.29
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 13, διαθέσιμες θέσεις: 6
1201400112236.61
2201400116205.23
3201400038160.62
4201400083154.2
5200500017146
6201300072133.39
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400159131.18
201100021130
201400062125.48
200900168118
199898199115
20140013576.6
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201400082226.82
2201300029178.77
3201400182142.32
4201300151137.6
5201400073136.42
6201400194124.5
2η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 7
4201100021130
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 1
4201400143108.36
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 11
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 4
7199898199115
3η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6
5201400042148.77
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 11
8201400195151.59
9201400197102.67
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 3
8200900168118


Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 1.35