Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι 45 μέχρι στιγμής αιτήσεις κατατάσσονται ανά κατεύθυνση ως εξής:

α/αΑρ. ΜητρώουΜονάδες
1η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201200122181.2
2200200184138
3200900109134
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 19, διαθέσιμες θέσεις: 12
1201300014200.79
2201400129199.1
3201200049188.23
4201400048186.76
5201400203181.62
6201300017171.12
7201300065167.86
8201400148166.01
9201300050163.38
10201300119158.07
11201400009155.08
12201300007155.02
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400026145.78
201400038137.69
201400110134.96
201400163131.08
201100117125
201300044111.65
201100021110
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 2
1201400061217.13
2201200074165.56
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400168110.12
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 7, διαθέσιμες θέσεις: 18
1201400099235.09
2201300046156.04
3201100029150
4201300028135.31
5201400199133.24
6201400039131.32
720130012881.68
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 4
1201200032190.25
2201300018181.56
3201300069147.31
4201300016136.52
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
200500017128
201300072110.39
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201400191256.61
2201100119158
2η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 7
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 11
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
3η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 7
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 11
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6


Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 1.32