Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι 18 μέχρι στιγμής αιτήσεις κατατάσσονται ανά κατεύθυνση ως εξής:

α/αΑρ. ΜητρώουΜονάδες
1η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201500072248.56
2201400136174.19
3201200116126.94
4201400134122.2
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201400178201.21
2200900043108
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 4
1201500094158.1
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 2
1201400192226.4
2201500034168.37
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201300047129.02
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 18
1200700124179
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6
1201400206187.62
2201500130178.73
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201400162167.61
2201400202152.84
3201500050140.76
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
2η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 3
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 17
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 5
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
3η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 8
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 2
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 17
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 5
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2


Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 1.43