Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι 1 μέχρι στιγμής αιτήσεις κατατάσσονται ανά κατεύθυνση ως εξής:

α/αΑρ. ΜητρώουΜονάδες
1η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 4
1201900007196.17
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
2η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
3η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4


Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 1.68