Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι 62 μέχρι στιγμής αιτήσεις κατατάσσονται ανά κατεύθυνση ως εξής:

α/αΑρ. ΜητρώουΜονάδες
1η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 10
1201600054240.33
2201400050207.96
3201000119184
4201400160150.67
5201400076148.85
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 14, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201600073280.13
2201500149231.26
3201600084201.4
4201400064200.31
5201600070195.22
6201500040188.32
7201500017187.45
8201400173185.49
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201400145184.2
201000159149
201600060135.72
201600024127.76
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201600077210.8
2201600154208.19
3201600056205.99
4201600065192.23
5201500018184.63
6201500150183.41
7201500094177.1
8201600009153.68
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201600006125.89
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6
1201600095181.15
2201300142159.85
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 4
1201600161163.04
2201600145159.95
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 2
1201400079196.32
2201600044151.49
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι
201500119112.8
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 9, διαθέσιμες θέσεις: 20
1201600004225.68
2201000023198
3201500023175.96
4201500019173.78
5201500093172.76
6201600137167.41
7201500142146.15
8201600125127.5
9201600080108.85
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 6
1201600007210.64
2201600001204.46
3201600034186.2
4200400107123
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 9, διαθέσιμες θέσεις: 8
1201500081207.04
2201300145176.76
3200900110175
4201500016171.71
5201500031166.7
6201400170134.95
7201500129112.97
820150014494.92
2η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 5
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4
3201000159152
4201600060134.72
5201600024125.76
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 2
3201400145178.96
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 11
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2
3η κατανομή
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 5
Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 1
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 1
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 11
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2


Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 1.50