Προϋποθέσεις επιλογής κατευθύνσεως για αίτηση πτυχιακής εργασίας

Κάθε κατεύθυνση θέτει ορισμένα μαθήματα ως προαπαιτούμενα και η βαθμολογία αυτών των μαθημάτων διαφοροποιεί τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής.

Φυσικοχημεία

Αναλυτική Χημεία

Οργανική Χημεία

Βιομηχανική Χημεία

Χημεία Τροφίμων

Βιοχημεία

Ανόργανη Χημεία

Χημεία Περιβάλλοντος

Χημεία Πολυμερών

Κλινική Χημεία

Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.