ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2012-13

21 Νοεμβρίου 2012
Τετάρτη 13:00
Σύνθεση νέων ενώσεων με νευροπροστατευτική δράση
Θ. Καλογεροπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, Τμήμα Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
5 Δεκεμβρίου 2012
Τετάρτη 13:00
Ορθολογικός σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών και μη πεπτιδικών (μιμητών) αναλόγων για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Θ. Τσέλιος, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
12 Δεκεμβρίου 2012
Τετάρτη 13:00
Από τη Βιοανόργανη Χημεία στους Μαγνήτες Μοναδικού Μορίου και στα Υβριδικά Μοριακά Υλικά
Κ. Μήλιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
19 Δεκεμβρίου 2012
Τετάρτη 13:00
Η παραγωγή πολλαπλών λαντιβιοτικών καθιστά τον Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 μια δυναμική προστατευτική εναρκτήρια καλλιέργεια
Ε. Τσακαλίδου, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
16 Ιανουαρίου 2013
Τετάρτη 13:00
Χημειοευαισθησία, Χημειοανθεκτικότητα: Διαδικασία ελέγχου της δράσης αντικαρκινικών φαρμάκων
Κ. Δήμας, λέκτορας, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
23 Ιανουαρίου 2013
Τετάρτη 13:00
Ανάπτυξη μεθοδολογίας ρύθμισης εκλεκτικότητας δέσμευσης μορίων στους υποτύπους GPCR υποδοχείς AT2 και ΑΤ1: Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση και τοποεκλεκτικοί βιομετασχηματισμοί φυσικών προϊόντων για την σύνθεση βιοδραστικών μορίων
Α. Τζάκος, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
6 Φεβρουαρίου 2013
Τετάρτη 13:00
Μελετώντας την βιοενεργότητα ή αλλιώς συνδέοντας την Χημεία με την Διατροφική Πολιτική
Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια Διατροφής του Aνθρώπου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
13 Φεβρουαρίου 2013
Τετάρτη 13:00
Μεταλλοφωσφονικά Υβριδικά Υλικά: Σύνθεση, Αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα
Κ. Δημάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
20 Φεβρουαρίου 2013
Τετάρτη 13:00
Encapsulation of probiotic bacteria
Δ. Χαραλαμπόπουλος, Lecturer in Fermentation & Bioprocessing, Department of Food and Nutritional Sciences, The University of Reading
28 Φεβρουαρίου 2013
Πέμπτη 11:00
G protein and phosphoinositide signaling to ion channels
Δ. Λογοθέτης, Professor Department Head, Physiology and Biophysics, Virginia Commonwealth University Medical Center
21 Μαρτίου 2013
Πέμπτη 11:00
Αναβάλλεται
Μελέτη επιλεγμένων φωσφατασών του παρασίτου Leishmania donovani ως πιθανών λοιμογόνων παραγόντων και στόχων αντιλεϊσμανιακών φαρμάκων
Χ. Μπολέτη, Ερευνήτρια Β, Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού, Τμήμα Μικροβιολογίας & Μονάδα Φωτονικής Μικροσκοπίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
16 Μαΐου 2013
Πέμπτη 11:00
Synthesis and Characterization of Mechanical Interconnected Molecules Containing Persistent Nitroxide Radicals
M. Lucarini, Department of Chemistry "G. Ciamician" University of Bologna
23 Μαΐου 2013
Πέμπτη 11:00
Αναβάλλεται
Ενεργοποίηση των Ο22Ο από p-διοξολενικά βιομιμητικά σύμπλοκα των μετάλλων μετάπτωσης
Α. Κεραμιδάς, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
30 Μαΐου 2013
Πέμπτη 11:00
Λιπιδικές φωσφατάσες και νευρωνική διαφοροποίηση: ο ρόλος της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης ΡΤΕΝ
Γ. Λεονταρίτης, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και MRC Centre for Developmental Neurobiology, King's College London
6 Ιουνίου 2013
Πέμπτη 11:00
Μικροσκοπικές διατάξεις για την ενίσχυση δειγμάτων DNA
Α. Τσερέπη, Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
13 Ιουνίου 2013
Πέμπτη 11:00
Η Χημεία στη Συντήρηση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Α. Πούρνου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας
20 Ιουνίου 2013
Πέμπτη 11:00
Αναβάλλεται
Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση μεταλλικών συμπλόκων για στοχευμένες χημειοθεραπευτικές ή ραδιοφαρμακευτικές εφαρμογές
Μ. Σαγνού, Ερευνήτρια Γ', Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
27 Ιουνίου 2013
Πέμπτη 11:00
Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων στο νερό με τη χρήση καινοτόμων νανοδομημένων υλικών τιτανίας
Π. Φαλάρας, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
12 Ιουλίου 2013
Παρασκευή 11:00
On the electrical and photoelectrical properties of some conducting polymers used in organic solar cells
Mihaela Girtan, Associate Professor, Physics Department, Angers University
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

PDF

Προηγούμενα έτη