Οι Θεμελιωταί των Φυσικών Επιστημών στη Νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους

Ιω. Δ. Κανδήλης
Αθήνα 1976 Το πλήρες κείμενο με όλες τις φωτογραφίες χωρίς διαβάθμιση γκρίζου (16 Mbytes)