Δημήτριος Χόνδρος

(1882 - 1962)

Πηγές για τον Δ. Χόνδρο:


Από το πανηγυρικό τεύχος των 100 ετών του ΕΚΠΑ (1937)