Επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

Για τις επισκέψεις των σχολείων έχει ετοιμασθεί ηλεκτρονικό υλικό το οποίο διατίθεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας για αξιοποίηση είτε από τους επισκέπτες είτε από άλλους που δεν είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ.