Συμμετοχή προσωπικού και φοιτητών στις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

Ημερομηνίες επισκέψεων:
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

55 φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία των επισκέψεων συνοδεύοντας τις ομάδες των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους στο πανεπιστήμιο.

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.