Συμμετοχή προσωπικού και φοιτητών στις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Προπτυχιακοί φοιτητές - συνοδοί ομάδων μαθητών


Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

55 φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία των επισκέψεων συνοδεύοντας τις ομάδες των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους στο πανεπιστήμιο.

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.