Συμμετοχή σχολείων στις επισκέψεις στο Τμήμα Χημείας

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.