Συμμετοχή σχολείων στις επισκέψεις στο Τμήμα Χημείας

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.