Συμμετοχή σχολείων στις επισκέψεις στο Τμήμα Χημείας

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.