Επισκέψεις στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την άνοιξη του 2017 το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ αποφάσισε την διοργάνωση επισκέψεων μαθητών σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως. Διανεμήθηκε διευρευνητική πρόσκληση σε ένα μέρος των σχολείων της Αττικής με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Μέσα σε λίγες ημέρες καθηγητές χημείας και διευθυντές από 60 σχολεία εξέφρασαν την επιθυμία να φέρουν στο πανεπιστήμιο περισσότερα απο 2500 μαθητές.
Με δεδομένο ότι για να είναι χρήσιμη η επίσκεψη για τους μαθητές θα πρέπει να μπορούν να δουν διάφορα πράγματα από μικρή απόσταση σε μικρές ομάδες ήταν αναγκαίο να γίνει δεκτά μόνο μερικά από αυτά τα σχολεία με βάση την σειρά προτεραιότητας κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος. Για την υποδοχή περισσότερων σχολείων αποφασίστηκε διοργάνωση και δεύτερης ημέρας επισκέψεων, αφήνοντας και πάλι περισσότερα από τα μισά σχολεία εκτός. Το πανεπιστήμιο σχεδιάζει για το επόμενο φθινόπωρο μια παρόμοια δράση για όλα τα τμήματα στην οποία θα συμμετάσχει το Τμήμα Χημείας. Σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν από αυτή την ιστοσελίδα όταν καθορισθούν οι σχετικές λεπτομέρειες. Εδώ επίσης φιλοδοξούμε να αναρτήσουμε υλικό από τις πρώτες επισκέψεις, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο και σε όσα σχολεία δεν συμμετάσχουν.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την επίσκεψη του σχολείου σας στο Τμήμα Χημείας.

Οι πρώτες ταυτόχρονες επισκέψεις σχολείων της μέσης εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Τμήματος Χημείας την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017. Τα σχολεία τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν έχουν λάβει προσωπική ενημέρωση με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν άλλα σχολεία ή μεμονωμένα άτομα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Η επίσκεψη κάθε σχολείου θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Συγκεκριμένα σχολεία έχουν ειδοποιηθεί να έχουν φτάσει πριν τις 9:30 σε σημείο που προσδιορίζεται πιο κάτω, ενώ μια δεύτερη ομάδα θα προσέλθει 1.5 ώρες αργότερα (όχι 2 ώρες αργότερα όπως είχε σχεδιασθεί αρχικά), δηλ. στις 11:00.

Ως δεύτερη ημέρα επισκέψεων έχει ορισθεί η Πέμπτη 6 Απριλίου 2017. Για εκείνη την ημέρα έχουν ειδοποιηθεί να έρθουν συγκεκριμένα σχολεία με βάση την σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτημάτων.

Αν κάποιοι επισκέπτες μαθητές έχουν κινητικά προβλήματα, είναι καλό για την διευκόλυνσή τους να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από το σχολείο τους.

Χάρτης κύριων σημείων ενδιαφέροντος. Χάρτης με το σημείο σταθμεύσεως των λεωφορείων και αποβιβάσεως των επισκεπτών και υποδοχής τους από το προσωπικό του τμήματος χημείας.

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιες λεωφοριακές γραμμές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, αν δεν μισθώσετε τουριστικό λεωφορείο.

Για την μετάβαση στην πανεπιστημιούπολη πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν είσοδοι (πύλες) στον χώρο, η Κεντρική Πύλη επί της οδού Ούλοφ Πάλμε, η νότια πύλη προς τον Δήμο Καισαριανής και η βόρεια πύλη προς τον Δήμο Ζωγράφου. Από την τελευταία διέρχονται μόνο μικρά επιβατηγά οχήματα λόγω μορφολογίας του οδοστρώματος και της πύλης. Η βόρεια και η νότια πύλη παραμένουν ανοιχτές κατά τις εργάσιμες ημέρες στα διαστήματα 7:30-10:00 και 14:00-17:00. Για τις ανάγκες των μετακινήσεων των επισκεπτών κατά τις ημέρες υποδοχής των σχολείων η νότια πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για την διέλευση των μισθωμένων λεωφορείων ώστε να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία στον μοναδικό οδικό άξονα του Δήμου Καισαριανής.
Χάρτης της πανεπιστημιουπόλεως με την ενδεδειγμένη διαδρομή από την Κεντρική Πύλη μέχρι τον χώρο σταθμεύσεως.
Χάρτης της πανεπιστημιουπόλεως με την ενδεδειγμένη διαδρομή από την νότια πύλη μέχρι τον χώρο σταθμεύσεως.

Περισσότερες πληροφορίες θα προστεθούν στο επόμενο διάστημα.