Ξαβ. Λάνδερερ: δημοσιεύσεις

Aristotle University of Thessaloniki - Psifiothiki 19 records found

 1. Ιστορία των Μεθάνων
 2. Περί του ύδατος της Ελένης εν Κεγχρεαίς
 3. [Ο Ασφόδελος]
 4. Νέα μεθοδός προς ανακαίνησιν παλαιών ελαιοζωγραφημένων εικόνων
 5. [Σχετικά με την καταστροφή των αρχαιοτήτων]
 6. Κατάλογος των μεγαλητέρων και διασημοτέρων τεχνουργημάτων εκ μαρμάρου και εκ Βρόντσου ευρισκομένων εν τοις Μουσείοις της Ευρώπης
 7. Περί αρχαίων κεχρυσωμένων αγγείων
 8. Περί τινός εν Κέα ευρεθέντος περιεργού αρχαίου αγγείου
 9. Περί σιδήρου εν τη αρχαιότητι και σιδηρούχων μετεωρολίθων
 10. [Για τα κίβδηλα αντικείμενα]
 11. Περί των της νήσου Κυθήρων ιαματικών υδάτων
 12. Περί αναλύσεως τινών ιαματικών υδάτων της Μακεδονίας
 13. Περί των εν Αθήναις πόσιμων υδάτων
 14. Περί αλατούχου τινος θέρμης εις Μέθανα
 15. Περιγραφή ιαματικού ύδατος εις Λίντζι πλησίον της Κλαρέντζης
 16. Περί των εν Θερμοπύλαις Θερμών Υδάτων
 17. Περί των εν Σαντορίνη θερμών υδάτων
 18. Περιγραφή των εν Κύθνω Θερμών Υδάτων
 19. Περί των εν Ελλάδι αρχαίων μεταλλείων