UoA logo
homelaboratorystaffgraduate studentsresearchcontactlinks
GIANNAKOPOULOS CLASSROOM
A classroom in wing D is dedicated to the late Professor Th. Giannakopoulos. Through funds made available by his family the room was decorated in 1998 with replicas of ancient Greek reliefs. The originals were found on the Acropolis of Athens and other locations around Athens.

Pensive Athena
Η λεγόμενη "σκεπτομένη Αθηνά". Η θεά φορεί τον πέπλο με απόπτυγμα, που ζώνεται στη μέση, και κράνος. Στηριγμένη με το αριστερό χέρι της στο δόρυ γέρνει ελαφρά και κλίνει το κεφάλι της προσηλώνοντας το βλέμμα της στη στήλη που βρίσκεται μπροστά της. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι πως πρόκειται για στήλη που "ορίζει" το ιερό της θεάς. Εξαίρετο έργο της τέχνης του αυστηρού ρυθμού. Γύρω στα 460 π.Χ. [Περιγραφή από Τα Ελληνικά Μουσεία, Μανόλης Ανδρόνικος, Μανόλης Χατζηδάκης, Βάσος Καραγιώργης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1974, σελ. 140]
Βρίσκεται στο Μουσείο της Ακροπόλεως στην συλλογή των μεταπερσικών εκθεμάτων.
The so-called "Mourning Athena". The goddess wears a helmet and a folded peplos, girded at the waist. Leaning on her spear with the left hand, her body slightly inclined forward, she bends her head and contemplates the steele standing before her. This latter may have been a steele marking out the boundaries of the sacred precinct of the goddess. A superb example of the severe style. c. 460 B.C. [Manolis Andronicos, The Acropolis, Ekdotike Athenon S.A., Athens 1990, p. 100]
Located in the Museum of the Acropolis among remains from after the persian wars.
 
 
Αναθηματικό ανάγλυφο, στο οποίο απεικονίζονται ο Δίας και η Απολλώνια Τριάδα, η Λητώ και τα παιδιά της, Απόλλων και ’Αρτεμις. Ο Δίας παριστάνεται καθιστός, στο αριστερό τμήμα του λίθου. Φοράει ιμάτιο, που καλύπτει μόνο το κάτω μέρος του σώματος, ενώ το δεξί του χέρι είναι σηκωμένο ψηλά σαν να κρατούσε μεγάλο σκήπτρο, το οποίο δηλωνόταν πιθανώς με χρώμα. Μπροστά από το Δία στέκονται οι άλλες θεότητες, στραμμένες προς τα δεξιά. Η Λητώ φοράει δωρικό πέπλο με πλούσιο απόπτυγμα και ιμάτιο, που καλύπτει και μέρος της κεφαλής. Με το αριστερό της χέρι κρατούσε δόρυ, που επίσης δηλωνόταν με χρώμα. Ο Απόλλων είναι αγένειος, το ιμάτιό του αφήνει ακάλυπτο το ανώτερο μέρος του σώματός του και περιελίσσεται γύρω από τον αριστερό βραχίονα. Ακολουθεί η ’Αρτεμις, που φοράει χιτώνα ζωσμένο στη μέση και μοιάζει να τρέχει προς τα αριστερά, αλλά το κεφάλι της είναι στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις σφιγμένες παλάμες της ίσως κρατούσε χάλκινους ιμάντες χαλιναριών. Στο δεξιό σωζόμενο άκρο του αναγλύφου σώζονται τα πόδια δύο ζώων. Πιθανώς την παράσταση έκλεινε η Ιφιγένεια, από την οποία διατηρείται χωριστά το κεφάλι. Η όλη σύνθεση υποδηλώνει επίδραση από το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, το κορυφαίο έργο της κλασικής εποχής.
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Κλασική περίοδος, αρχές 4ου π.Χ. αι.
Τόπος Εύρεσης: Βραυρώνα, Από τη Στοά του Ιερού της Βραυρώνας
Διαστάσεις: μήκος: 1,09 μ., πλάτος: 0,19 μ., ύψος: 0,81 μ.
Υλικό: Πεντελικό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: Αρ. Βραυρώνας 1180 (12 α,β,γ)

Πηγή πληροφοριών:
Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

A votive relief with representations of Zeus and the Apollonian Trinity, that is Leto and her children, Apollo and Artemis. Zeus is shown seated on the left side of the relief. He wears an himation (mantle) that covers only the lower part of his body. His right arm is elevated in a manner suggesting he was holding a scepter, which most likely rendered in color. The other deities stand in front of Zeus facing right. Leto wears a Doric peplos (heavy dress made of wool) with a lavish overfold and an himation (mantle) covering part of her head. The spear she held in her left hand was also rendered in color. Apollo is beardless and his himation (mantle) is wrapped around his left arm and leaves the upper part of his body exposed. Artemis wears a chiton (light robe, usually made of linen) tied around her waist. She is apparently running towards the left but her head faces the opposite direction. She likely held bronze reins in her clasped palms. The feet of two animals can be discerned on the right end of the relief. The representation most likely concluded with Iphigenia, whose head has survived separately. The entire composition appears to have been influenced by the sculpture of the Parthenon, the masterpiece of the Classical period.
Exhibit Features
Date: Classical period, beginning of 4th c. B.C.
Place of discovery: Vravrona, From the Stoa of the Sanctuary of Brauron
Dimensions: length: 1,09 m, width: 0,19 m, height: 0,81 m
Material: pentelic marble
Inventory number: Αρ. Βραυρώνας 1180 (12 α,β,γ)
Exhibition hole: Exhibition hall C

Source: Ministry of Culture

 
Αναθηματικό ανάγλυφο αμφίγλυφο (με ανάγλυφο και στις δύο όψεις του). Στην όψη που εικονίζεται αριστερά παριστάνεται ο ήρως Έχελος που απάγει με το άρμα του την ηρωίδα Βασίλη (τα ονόματά τους είναι χαραγμένα επάνω από τα κεφάλια τους)· εμπρός από το τέθριππο στέκεται στο ανώμαλο έδαφος ο Ερμής, που κρατά στο δεξί του χέρι το κηρύκειο. Στην άλλη όψη της πλάκας (δεξιά) ένας κερασφόρος ποτάμιος θεός με τρεις νύμφες, και αριστερά μιά θεά κι ένας θεός πωγωνοφόρος· στο επιστήλιο η επιγραφή: Ερμή και Νύμφαις. Βρέθηκε στο Νέο Φάληρο, κοντά στον αρχαίο δήμο των Εχελιδών, όπου ήταν και ο ιππόδρομος των Αθηναίων. Περί το 400 π.Χ. [Περιγραφή από Τα Ελληνικά Μουσεία, Μανόλης Ανδρόνικος, Μανόλης Χατζηδάκης, Βάσος Καραγιώργης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1974, σελ. 82]
Βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Περιγραφή εκθέματος Φωτογραφίες εκθέματος: εμπρός και πίσω.
Votive relief of Hermes and the Nymphs. One of the greatest glories of the fifth century B.C. is the relief from the Kephisos at Phaleron. This has relief decoration on both faces.
The inscription on the epistyle - "To Hermes and the Nymphs" - tells us to whom this relief was dedicated. The blue colour of the background is preserved in a number of places on the block, and the central akroterio of the pediment which crowned the relief (rather than the usual epistyle) will also have been coloured and gives holiness to this piece of art.
On the first panel (left) the horses pulling the quadriga fill the central space. In the chariot are a couple - a young woman and a man who is looking lovingly towards her. In front is Hermes, the Leader of the Brides, standing on a rise in the ground on which the feet of the horses are also treading, skilfully filling the space. Echelos and basily, the names of the two figures, are inscribed on the epistyle. 420-410 B.C.
On the second panel (right) the picture is more crowded; standing divinities, the horned god Kephisos in the center, framed by Artemis and three Nymphs are represented. Found together with the likewise notable relief no. 2756, an ex-voto of Xenokrateia. [Dr. Semni Karouzou, National Museum. Illustrated Guide to the Museum, Ekdotike Athenon, Athens 1999, p. 61]
Located in the National Archaeological Museum of Athens, Room 17, exhibit no. 1783: Description of the exhibit, pictures of the exhibit: front and back sides.