Μαθήματα Φυσικοχημείας (Συμπλήρωμα)

Αθ. Φαβρικάνος

(1981)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝσελ.
1.Ισοτιμία μάζας και ενέργειας1
2.Θεωρίες Bohr και Sommerfeld3
3.Κλασσική και κβαντική μηχανική9
4.Θεωρία διαταράξεως23
5.Θεωρία παραλλαγών29
Κυματική εξίσωση του υδρογόνου32
6.Προσέγγιση Born-Oppenheimer35
7.Φάσματα περιστροφής42
8.Φάσματα δονήσεως46
Περιστροφική υφή της δονητικής ταινίας51
Ισοτοπική επίδραση στις δονητικές ταινίες53
9.Ενεργειακές στάθμες διατομικού μορίου56
10.Πιθανότητα απορροφήσεως και εκπομπής ακτινοβολίας63
11.Σκέδαση Rayleigh και Raman72
12.Φαινόμενο Zeeman77
Υπέρλεπτη υφή80