Αποσπάσματα Επετηρίδων Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών εκδίδει κάθε χρόνο ένα τόμο με πληροφορίες για τις αρχές του, τα μέλη του, τα μαθήματα και άλλες πληροφορίες. Αποσπάσματα αυτών των δημοσιεύσεων τα οποία έχουν σχέση με τις σπουδές Χημείας έχουν απανθισθεί στα επόμενα αρχεία. Η σάρωση των αρχείων έχει πραγματοποιηθεί από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου και είναι διαθέσιμα ανά σελίδα μέσω της ψηφιακής συλλογής Πέργαμος.

Συγκεκριμένα, από κάθε Αναγραφή ή Επετηρίδα ο επόμενος κατάλογος περιλαμβάνει την αρχική σελίδα, όπου φαίνεται το ακαδημαϊκό έτος, το μέρος όπου αναφέρονται ιεραρχικά τα μέλη του προσωπικού της συναφούς προς την Χημεία οντότητος [αρχικά Φιλοσοφική Σχολή, αργότερα Φυσικομαθηματική Σχολή], το απόσπασμα με τα εργαστήρια και το προσωπικό τους, τα μαθήματα τα οποία δίδασκαν τα μέλη του προσωπικού προς το αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή [Φυσικό, Χημικό] και τέλος τον κατάλογο διευθύνσεων όλου του Πανεπιστημίου (όταν υπήρχε).

Μέσω αυτών των κειμένων μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις εναλλαγές του προσωπικού (προσλήψεις, εξελίξεις, αποχωρήσεις), την δημιουργία νέων σχολών, τμημάτων, εργαστηρίων, τα προγράμματα σπουδών.

Απολογισμοί πρυτανείας (ημερομηνία εκφωνήσεως του λόγου)

Αποσπάσματα πρακτικών Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιστορικές πληροφορίες:
Η "Ακαδημία" του Οθ. Ρουσσοπούλου, άρθρο της Έλενας Μανιάτη από συνέδριο του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών. [αντίγραφο]
Κώστας Κριμπάς: Μεταλαμπάδευση γνώσεων και τεχνικών: σχόλια για την εξέλιξη των σχολών και των τμημάτων του ΕΚΠΑ και άλλων ιδρυμάτων.