Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας: Χημική Κινητική

Ανακοινώσεις

Το μάθημα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο στους φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιστοσελίδα μαθήματος στην Ηλεκτρονική τάξη του ΕΚΠΑ.

Η ύλη του μαθήματος

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης. Τάξη αντίδρασης. Μηχανισμοί αντιδράσεων. Θεωρίες χημικών αντιδράσεων. Φαινόμενα μεταφοράς. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα αντίδρασης. Χημικές αντιδράσεις σε πυκνές φάσεις. Επίδραση της πίεσης και της ιοντικής ισχύος στην ταχύτητα αντίδρασης. Προσρόφηση και αντιδράσεις σε επιφάνειες. Φωτοχημικές αντιδράσεις, Κινητική ενζυματικών αντιδράσεων.

Χρήσιμα συγγράμματα

Παρατήρηση: Τα βιβλία πλήρους κειμένου είναι διαθέσιμα μόνο στους χρήστες του πανεπιστημιακού δικτύου. Εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN.

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας