Φυσικοχημεία IΙ (Κινητική Θεωρία Αερίων και Στατιστική Μηχανική)

Ύλη του μαθήματος: Τυχούσα κίνηση. Στατιστική περιγραφή του μηχανικού προβλήματος, στατιστικά ensembles. Θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ μακροσκοπικών συστημάτων. Σύνδεση με την κλασική θερμοδυναμική. Συναρτήσεις κατανομής. Θεώρημα ισοκατανομής. Κινητική θεωρία αραιών αερίων. Κβαντική στατιστική, στατιστικές Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Μέλαν σώμα. Συστήματα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. Διακυμάνσεις. Χημική Κινητική.

Επίσημο βοήθημα: Ν. Κατσάνου, Φυσικοχημεία, βασική θεώρηση, Έκδοση Τρίτη Συμπληρωμένη, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999, ISBN: 960-02-0448-9
2ο επίσημο βοήθημα: P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, τόμος ΙΙΙ, Π. Παπαγιαννακόπουλος, Μ. Κοσμάς (μεταφραστές), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
Peter Atkins and Julio de Paula, Atkins' Physical Chemistry, 9th Ed., Oxford U. P., 2009, ISBN: 978-0-19-954337-3
Συμπληρωματικό υλικό από την παλαιότερη έκδοση:
P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, Σ. Αναστασιάδης, Γ. Ν. Παπαθεοδώρου, Σ. Φαράντος, Γ. Φυτάς, Ν. Κοπιδάκης, Γ. Κωτσόπουλος, Σ. Πυρπασόπουλος, Π. Παπαγιαννακόπουλος, Μ. Κοσμάς, Κ. Δεληγιάννης (μεταφραστές), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2014
P. W. Atkins, Φυσικοχημεία, τόμος ΙΙ, Κ. Δεληγιάννης, Ν. Κοπιδάκης, Γ. Κωτσόπουλος, Σ. Πυρπασόπουλος (μεταφραστές), Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 2009:
  Κεφάλαια 21 και 22, Πίνακες δεδομένων Τόμου ΙΙ, Απαντήσεις ασκήσεων Τόμου II (ευγενική προσφορά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης)
Παλαιότερο βοήθημα: Αθ. Φαβρικάνου, Μαθήματα Φυσικοχημείας, Αθήναι 1979
Χρήσιμα βιβλία:
Α. Κούτσελος, Στατιστική Θερμοδυναμική, Εισαγωγή στα Στατιστικά Σύνολα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Ζωγράφου, 2015
D. A. McQuarrie, Statistical Mechanics, Harper & Row, New York, 1976
Reif, Fundamentals of Statistical And Thermal Physics, McGraw-Hill, New York, 1965
D. Chandler, Introduction to Modern Statistical Mechanics, Oxford University Press, New York, 1987

Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία πλήρους κειμένου είναι μόνο για ενδοπανεπιστημιακή χρήση - εκτός πανεπιστημίου χρησιμοποιείτε VPN.

Ανακοίνωση: Το βιβλίο του Ν. Κατσάνου Φυσικοχημεία είναι διαθέσιμο από το βιβλιοπωλείο Παπαζήση, Νικηταρά 2 (πάροδος Ακαδημίας), Αθήνα.
Το βιβλίο του P. W. Atkins είναι διαθέσιμο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Μάνης 5, Αθήνα.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες:
Φυσικοχημεία ΙΙ στην ηλεκτρονική τάξη του ΕΚΠΑ
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας - Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας
Εργαστήριο Φυσικοχημείας - Τμήμα Χημείας